@twitter-𝕏
Türk Bitig

Seherlerde kobub yığlab dua kılsam

< Hâlık'ımnı... | Bu âlemde ... >

HİKMET-63

 1. Seherlerde kobub yığlab dua kılsam
  Seherlerde kalkıp ağlayıp dua eylesem
 2. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 3. Yaş omığa kanım töküb duâ kılsam
  Yaş yerine kanımı döküp dua eylesem
 4. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 5. Dergâhığa başım koyub nâle kılsam
  Dergâhına başımı koyup feryad etsem
 6. Köz yaşımnı akkuzuban jâle kılsam
  Göz yaşımı akıtarak süs eylesem
 7. Biyâbânlar kezib özüm vâle kılsam
  Kırları gezip özümü mecnun eylesem
 8. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 9. Kaydâ barsam yâdın aytıp yığlasam men
  Nerede gitsem yadını deyip ağlasam ben
 10. Hizmetide belim mehkem bağlasam men
  Hizmetinde belimi sağlam bağlasam ben
 11. Hasretide yürek bağrım dağlasam men
  Hasretinde yürek-bağrımı dağlasam ben
 12. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 13. Her kün yüzming kolum açıb âmin desem
  Her gün yüzbin elimi açıp "amin" desem
 14. Musa sıfat Tur tağıda râzın aytsam
  Musa gibi Tur dağında niyazını desem
 15. Toksan tokkuz râzın aytıb canım bersem
  Doksan dokuz niyazını deyip canımı versem
 16. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 17. Bâyezid dek yetmiş yolı özüm satsam
  Bayezid gibi yetmiş yolu özüm satsam
 18. Allah teyu derdi birle ölüb ketsem
  Allah diye derdi ile ölüp gitsem
 19. Riyazetde arıb azıb açıb katsam
  Riyazette yorulup, şaşıp, acıyıp donsam
 20. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 21. Allah üçün ferzendlerim yetim kılsam
  Allah için evlatlarımı yetim eylesem
 22. Riyazetde söngeklerim halım kılsam
  Riyazette kemiklerimi hamur eylesem
 23. Ehl-i ayâl hânûmanım ğanim kılsam
  Ehl-i âyâl ev-barkımı düşman eylesem
 24. Dostlar Hâce meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 25. Allah degen bendelerni kulı bolsam
  Allah diyen kulların kulu olsam
 26. Aşıklamrn küyüb uçgan küli bolsam
  Aşıkların yanıp savrulan külü olsam
 27. Yol üstide tufrak sıfat yolı bulsam
  Yol üstünde toprak gibi yolu olsam
 28. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 29. Allah, Allah, canım Allah, dilim Allah
  Allah, Allah, canım Allah, dilim Allah
 30. Sendin özge penâhım yok Vallah-Billah
  Sen'den özge sığınağım yok Vallah-Billah
 31. Yığlab keldim dergahınggâ şey'en Lillah
  Ağlayıp geldim dergahına "Şey'en Lillah..."
 32. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 33. Yahşilerning sohbetide zâkir bolsam
  İyilerin sohbetinde zâkir olsam
 34. Her ne cefâ tekse menge şâkir bolsam
  Her ne cefa değse bana şükreder olsam
 35. Eyyüb sıfat belâsığa sâbir bolsam
  Eyyub gibi belasına sabreder olsam
 36. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 37. Astanengge başım koyub tevbe kılsam
  Eşiğine başımı koyub tevbe eylesem
 38. Gıybet kılğan tillerimni yüz ming tilsem
  Gıybet yapan dillerimi yüz bin dilsem
 39. Günah kılğan bendlerimni pâre kılsam
  Günah işleyen organlarımı parça eylesem
 40. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 41. Tevbe kıldım, tevbe kıldım kabul kılğıl
  Tevbe eyledim, tevbe eyledim kabul eyle
 42. Tevbem kabul kılmas bolsang canım alğıl
  Tevbemi kabul eylemez olsan canımı al
 43. Yolda kaldım, yolda kaldım kolum alğıl
  Yolda kaldım, yolda kaldım, elimi al
 44. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 45. Allah üçün merdânevar canım bersem
  Allah için mertle gibi var canımı versem
 46. Ehl-i ayâl han-u mânımnı taşlab ketsem
  Ehl-i âyâl, ev-barkımı bırakıp gitsem
 47. Can ne bolğay imânımdın belki ötsem
  Can ne ola imanımdan belki geçsem
 48. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 49. Seherlerde erte kopub Hakk'a yansam
  Seherlerde erken kalkıp Hakk'a yansam
 50. Uluğ kiçik günahlardın tevbe kılsam
  Büyük küçük günahlardan tevbe eylesem
 51. Zarî kılıb Hazretige boyun sunsam
  Ağlayıp Hazretine boyun sunsam
 52. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 53. Kahhar İgem sendin korkub uygansam men
  Kahhar Melik'im senden korkup uyansam ben
 54. Günâhımğa ikrâr bolub ingresem men
  Günahımı kabul edip inlesem ben
 55. Seherlerde yakam uşlap yalbarsam men
  Seherlerde yakamı tutup yalvarsam ben
 56. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 57. Taşkın kelgen deryalarda yüzlesem men
  Taşkın gelen deryalarda yüzsem ben
 58. Azıb kalğan botalar dek bozlasam men
  Kaybolup kalan develer gibi böğürsem ben
 59. Öler vaktde ming bir atıng sözlesem men
  Öleceğim vakitte binbir adını söylesem ben
 60. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 61. Vâ veyletâ nedâmet dep korkub kopsam
  Vah yazıklar pişmanlık deyip korkup kalksam
 62. Pir-i muğan dergahını tınmay öpsem
  Pir-i kamil dergâhını durmadan öpsem
 63. Yahşilerni hâk-ı pâyı bolub ölsem
  İyilerin ayak tozu olup ölsem
 64. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 65. Tang atkunça yığlab tınmay korkub çıksam
  Tan atana kadar ağlayıp dinmeden korkup çıksam
 66. Sübhan derdin aytıb devam ingreb çıksam
  Sübhan derdini deyip devamlı inleyip çıksam
 67. Tufrak sıfat âciz bolup hârlık tartsam
  Toprak gibi âciz olup hor görülsem
 68. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

 69. Kul Hâce Ahmed canıng bergil merdânevâr
  Kul Hoca Ahmed canını ver mertler gibi
 70. Cândın keçib yolğa kirseng körgüng didâr
  Candan geçip yola girsen göresin cemal
 71. Muradıngı berür senge Perverdigâr
  Muradını verir sana Allah
 72. Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?
  Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?

< Hâlık'ımnı... | Bu âlemde ... >