Her subh-dem boynum kısıb "Rabbi" desem

HİKMET-65

 1. Her subh-dem boynum kısıb "Rabbi" desem
  Her sabah vakti boynumu büküp "Rabbim"desem
 2. Rabbim meni murâdımnı berer mukin?
  Rabbim benim muradımı verir mi ki?
 3. Kanlar töküb közlerimdin zâr ingresem
  Kanlar döküp gözlerimden ağlayıp inlesem
 4. Tengrim meni hâl-i dilim sorar mukin?
  Tanrım benim gönlümün halini sorar mı ki?

 5. Muhabbetni meydânıda cân oynatsam
  Muhabbetin meydanında can oynatsam
 6. Mansûr sıfat başım berib dâr oynatsam
  Mansur gibi başımı verip darağacını oynatsam
 7. Yüz ming türlük cefa tartıb cân kıynatsam
  Yüzbin türlü cefa çekip can incitsem
 8. Aciz kulung cemalingni körer mukin?
  Aciz kulun cemalini görür mü ki?

 9. "Yâ Rabbenâ" zikrin aytıb zâkir bolsam
  "Ya Râbbenâ"zikrini deyip zakir olsam
 10. Sansız mihnet başga alıb şâkir bolsam
  Sayısız sıkıntıyı başa alıp şükreder olsam
 11. Yahşilarnı sohbetide hazır bolsam
  İyilerin sohbetinde hazır olsam
 12. Miskin bendeng feyz u fütuh alar mukin?
  Fakir kulun feyz-fetih alır mı ki?

 13. Zahidlerdek namâz okub taat kılsam
  Zahidler gibi namaz kılıp ibadet eylesem
 14. Aşıklardek yığlamağnı âdet kılsam
  Aşıklar gibi ağlamayı adet eylesem
 15. Öz yerimde ğaribligni râhat bilsem
  Öz yurdumda garipliği rahat bilsem
 16. Dergâhıda Hâcem kabul kılar mukin?
  Dergahına Hocam kabul eyler mi ki?

 17. Yiğitlikde tâat kılıb egilmedim
  Yiğitlikte ibadet eyleyip eğilmedim
 18. Ferib çektim riyazatda buğulmadım
  "Ferib" çektim riyazetde boğulmadım
 19. "Lâ-Lâ" aytıb "illallah" da sugulmadım
  "La-La" deyip "İllallah"da sokulmadım
 20. Hızr babam öz yolığa alar mukin?
  Hızır babam öz yoluna alır mı ki?

 21. Bu dünyada men dek âsi hergiz bolmas
  Bu dünyada benim gibi asi asla olmaz
 22. Mundağ günah tersa, cühud, kâfır kılmas
  Böyle günah tersa, cühud, kâfır eylemez
 23. Ölüb barsam dozah içre orun bermes
  Ölüp gitsem cehennem içine yer vermez
 24. Tevbe kılsam Hâcem kabul kılar mukin?
  Tevbe eylesem Hocam kabul eyler mi ki?

 25. Hâcet tileb dergahığa yığlab keldim
  Hacet dileyip dergahına ağlayıp geldim
 26. Cândın keçib belim mehkem bağlab keldim
  Candan geçip belimi sıkı bağlayıp geldim
 27. Ayb yankuçı settârlığıng anglab keldim
  Ayıp örtücü "Settar'lığını anlayıp geldim
 28. Kan yığlasam hâcet revâ bolğay mukin?
  Kan ağlasam hacet hazır olur mu ki?

 29. Kızıl yüzüm riyâzetde sarğatmadım
  Kızıl yüzümü riyazetde sarartmadım
 30. Seherlerde ğarib canım ingretmedim
  Seherlerde garip canımı inletmedim
 31. Her kün tebip it nefsimni urgatmadım
  Her gün tepip it nefsimi incitmedim
 32. Allah desem kâfir nefsim öler mukin?
  Allah desem kafir nefsim ölür mü ki?

 33. Kul Hâce Ahmed köngül közi açılğay mu?
  Kul Hoca Ahmed gönül gözü açılır mı?
 34. Tillerimdin dürr gevher saçılgay mu?
  Dillerimden inci mücevher saçılır mı?
 35. Köp yığlasam günahlarım tökülgey mü?
  Çok ağlasam günahlarım dökülür mü?
 36. Oşal vaktni menge atâ kılur mukin ?
  O vakiti bana armağan eyler mi ki?