Niyet kıldık Ka'bege rızâ bolung dostlarım

HİKMET-67

 1. Niyet kıldık Ka'bege rızâ bolung dostlarım
  Niyet eyledik Kâbe'ye, râzı olun, dostlarım;
 2. Yâ ölgeymiz kelgeymiz rızâ bolung dostlarım
  Ya ölürüz, geliriz, râzı olun, dostlarım.
 3. Niyet kıldık Ka'bege Hak Mustafa ravzaga
  Niyet kıldık Kâbe'ye, Hakk Mustafa ravzasına;
 4. Nasib kılğay barçağa rızâ bolung dostlarım
  Nasip kıla herkese, râzı olun, dostlarım.

 5. Nasib bolsa bargaymız nasib bolsa kelgeymiz
  Nasip olsa, varırız; nasip olsa, geliriz
 6. Ecel yetse ölgeymiz rızâ bolung dostlarım
  Ecel yetse ölürüz; râzı olun, dostlarım.
 7. Rızâ bolung özümdin yahşı yaman sözümdin
  Râzı olun özümden, iyi-kötü sözümden,
 8. Ötüng meni yüzümdin rızâ bolung dostlarım
  Geçin benim yüzümden, râzı olun, dostlarım.

 9. Kudret bolsa yürüngiz küç bolmasa turungız
  Kudret olsa, yürüyün; güç olmasa, durunuz;
 10. Duâ kıla körüngiz rızâ bolung dostlarım
  Dua kıla görünüz, râzı olun, dostlarım.
 11. Dostlar bizni yoklağay fâsıklar köp uhlağay
  Dostlar bizi yoklarlar, fâsıklar çok uyurlar,
 12. Mescid sarı kelmegey rıza bolung dostlarım
  Mescid tarafına gelmezler; râzı olun, dostlarım.

 13. Sırdın boldı işâret munda kılduk imâret
  Sırdan oldu işaret, burada eyledik imaret,
 14. Kılğay Resûl şefâat rızâ bolung dostlarım
  Eyleye Resûl şefaat, râzı olun, dostlarım.
 15. Arslan Bâbdın beşâret pirdin tileb icâzet
  Arslan Baba'dan beşaret, pirden dileyip icazet,
 16. Dostlar kılğay ibâdet rızâ bolung dostlarım
  Dostlar eyleye ibadet, râzı olun, dostlarım.

 17. Kabe sarı köçelük zâlimlerdin kaçalık
  Kâbe'ye doğru göçelim, zâlimlerden kaçalım,
 18. Oğıl kızdın keçelük rızâ bolung dostlarım
  Oğul kızdan geçelim, râzı olun, dostlarım.
 19. Tilim sorsam karâr yok ğarib ölse sorar yok
  Dilim sorsam, karar yok; garip ölse, sorar yok;
 20. Yemişlerde helâl yok rızâ bolung dostlarım
  Yenilenlerde helâl yok, râzı olun, dostlarım.

 21. Keçti kulung cânıdın çıktı halknı sanıdın
  Geçti kulun canından, çıktı halkın sayısından,
 22. Dostlar barğay songıdın rızâ bolung dostlarım
  Dostlar gider ardından, râzı olun, dostlarım.
 23. Hoca Ahmed yum közüngni halkka aytgıl sözüngni
  Hoca Ahmed, yum gözünü, halka söyle sözünü,
 24. Ka'bege sürt yüzüngni rızâ bolung dostlarım
  Kâbe'ye sür yüzünü, râzı olun, dostlarım.