Közüm nemlik, dilim gamlık, can elemlik

HİKMET-68

 1. Közüm nemlik, dilim gamlık, can elemlik
  Gözüm yaşlı, gönlüm gamlı, can elemli
 2. Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar
  Nasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 3. Bu hasretde nedâmetde yaşım akıb
  Bu hasretde, pişmanlıkta yaşım akarak
 4. Kayu taraf keterimni bilmem dostlar
  Hangi tarafa gideceğimi bilmem dostlar

 5. Türlük türlük alâmetler boldı peydâ
  Türlü türlü belirtiler oldu peydâ
 6. Yüregimde cerâhetler boldı peydâ
  Yüreğimde cerahatlar oldu peydâ
 7. Bu dünyada lâhza fariğ bolmağ kayda
  Bu dünyada bir an rahat olmak nerede
 8. Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar
  Nasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar

 9. Allah üçün ferzendlerim yetim kılsam
  Allah için evlatlarımı yetim etsem
 10. Candın keçib, maldın keçib garib bolsam
  Candan geçip, maldan geçip garib olsam
 11. Biyabanda yalğuz kazdek nâle kılsam
  Kırlarda yalnız kaz gibi feryad etsem
 12. Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar
  Nasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar

 13. Has kullardek keçeleri kaim bolsam
  Has kullar gibi geceleri kaim olsam,
 14. Merdanlerdek kündüzleri saim bolsam
  Mertler gibi gündüzleri oruç tutsam
 15. Keçeleri âram almay Rabbim desem
  Geceleri dinlenmeden "Rabbim" desem
 16. Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar
  Nasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar

 17. Tuhmı isyan bihad saçtım taatım az
  İsyan tohumlarını sayısız saçtım ibadetim az
 18. Ötti ömrüm gaflet birle hem kış u yaz
  Geçti ömrüm gaflet ile hem kış hem de yaz
 19. Yakınturur canım kuşu kılsa pervaz
  Yakındır canımın kuşu uçup gitse pervaz
 20. Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar
  Nasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar

 21. Kul Hace Ahmed hizmetide can bermese
  Kul Hoca Ahmed hizmetinde can vermese
 22. Dehkan ermes ketman çabıb nan bermese
  Çiftçi değil ketman koşup ekmek vermese
 23. Va bolmagay gül gonçesi nem bolmasa
  Yazık, olmaz gül goncası su olmasa
 24. Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar
  Nasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar