Ukbâ haberin eşitib dünyânı salıb keterem

HİKMET-70

 1. Ukbâ haberin eşitib dünyânı salıb keterem
  Ahiret haberini işitip dünyayı bırakıp giderim
 2. Tüşdüm erenler bahrige dünyanı salıp keterem
  Düştüm erenler denizine, dünyayı bırakıp giderim

 3. Erenler dünya demedi dünya gamın yemedi
  Erenler dünya demedi, dünya gamını yemedi
 4. Hakkdın özgeni demedi dünya salıb keterem
  Hakk'tan özgeyi demedi, dünyayı bırakıp giderim

 5. Mûsâ, İmrân kalmadı taht-ı Süleyman kalmadı
  Musa, İmran kalmadı, taht-ı Süleyman kalmadı
 6. Ming yaşlığ Lokman kalmadı, dünya salıb keterem
  Bin yaşlı Lokman kalmadı, dünyayı bırakıp giderim

 7. Dünya degen azar ermiş akil kullar bîzar ermiş
  Dünya diyen huzursuz imiş akıllı kullar şikayetçi imiş
 8. Cahiller birle yâr ermiş dünya salıb keterem
  Cahiller ile dost imiş dünyayı bırakıp giderim

 9. Sultan Hâce Ahmed Yesevi aytdı bu hikmetni temâm
  Sultan Hoca Ahmed Yesevi söyledi bu hikmeti tamam
 10. Eşitsün dep cümle cehân dünyanı salıb keterem
  İşitsin diye bütün cihan, dünyayı bırakıp giderim