Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni

HİKMET-71

 1. Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni
  Hoş görmemekte alimler sizin dediğiniz Türkçe'yi
 2. Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkini
  Ariflerden işitsen açar gönül ülkesini

 3. Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık
  Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur,
 4. Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini
  Anlamına yetenler yere koyar börkünü...

 5. Kazı müfti mullalar şeriatda râhnı
  Kadı, müftü, mollalar şeriatın yolunu
 6. Arif âşık alıbdur tarikatnı arkını
  Arif aşık almıştır tarikatın arkını

 7. Amel kılğan alimler dinimizni çırağı
  Amel işleyen alimler dinimizin çırağı,
 8. Burak miner mahşerde egri koyar börkini
  Burak biner mahşerde eğri koyar börkünü...

 9. Amel kılsa âlimler din u ayın yarukı
  Amel eylese alimler dini ve ayın aydınlığı
 10. Körse bolur alarnı rengi ruyı körkini
  Görse olur onların görklü yüzünün rengi...

 11. Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlar
  Amel işlemeyip "zâhir" ilmini bilmeyip kalanlar,
 12. Arkasığa köterür kırk eşekni yükini
  Arkasına yükler kırk eşeğin yükünü...

 13. Hâcemen dep laf urma uşbu dünya bîpayan
  Hocayım deyip laf vurma bu dünya dayanıksız
 14. Bilemen dep aytma sen köngüldegi çirkini
  Biliyorum diye söylemesin gönüldeki çirkini

 15. Rehnemâdur Hace Ahmed gülistanı ma'rifet
  Yol göstericidir Hoca Ahmed marifetin gülistanı
 16. Sözler sözi hakikat açar köngül mülkini
  Sözler sözü gerçek açar gönül ülkesini...

 17. Miskin zaif Hace Ahmed yetti puştinge rahmet
  Miskin, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet,
 18. Farsi tilini biliben hub aytadur Türki'ni
  Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe'yi...