@twitter-𝕏
Türk Bitig

Eyâ dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolur

< Huşlamaydu... | Neçe yıllı... >

HİKMET-72

 1. Eyâ dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolur
  Ey dostlarım, ölsem ben, bilmem ki halim ne olur;
 2. Gorga kirib yatsam men bilmem ki hâlim ne bolur
  Kabre girip yatsam ben, bilmem ki halim ne olur.

 3. Eltip lahedge koysalar arkağa bakmay yansalar
  Götürüp kabre koysalar, arkaya bakmadan dönseler,
 4. Soruğ sevalim sorsalar bilmem ki hâlim ne bolur
  Soru-sualim sorsalar, bilmem ki halim ne olur.

 5. Kirse karış atlığ yılan çolgansa tenge şul zamân
  Girse karış adlı yılan, dolansa bedene şu zaman,
 6. Kalmas bütün bir üstühân bilmem ki hâlim ne bolur
  Kalmaz bütün bir organ, bilmem ki halim ne olur.

 7. Cümle yığılıp mör ü mâr etrafımda niş urar
  Bütün yığılıp kurt-böcek, etrafımda oyuk açar
 8. Müşkül erür pes kâr u bâr bilmem ki hâlim ne bolur
  Müşküldür o halde kâr zarar, bilmem ki halim ne olur.

 9. Hiç kelmedi mendin sevâb anda ne bergümdür cevâb
  Hiç gelmedi benden sevab, orada ne vereceğim cevap,
 10. Ger kılsalar yüz ming azâb bilmem ki hâlim ne bolur
  Eğer eyleseler yüz bin azap, bilmem ki halim ne olur.

 11. Bolsa kıyâmet küni hâzır bolur barçaları
  Olsa kıyamet günü, hazır olur tamamı,
 12. Kılğan amellering kanı bilmem ki hâlim ne bolur
  "İşlediğin amellerin hani ; bilmem ki halim ne olur.

 13. Ey Kul Ahmed sen bu kün kılğıl ibâdet tün ü kün
  Ey Kul Ahmed, sen bu gün, eyle ibadet gece ve gündüz
 14. Demegil ömrümdür uzun bilmem ki hâlim ne bolur
  Deme ki ömrümdür uzun, bilmem ki halim ne olur

< Huşlamaydu... | Neçe yıllı... >