@twitter-𝕏
Türk Bitig

Şeriatnı şeraitin bilgen aşık

< Her kim kı... | Keling dos... >

HİKMET-77

 1. Şeriatnı şeraitin bilgen aşık
  Şeriatın şartlarını bilen aşık
 2. Tarikatnı makamını bilür dostlar
  Tarikatın makamını bilir dostlar
 3. Tarikatnı işlerini eda kılıb
  Tarikat işlerini tamam eyleyip
 4. Hakikatnı deryasığa batar dostlar
  Hakikatın deryasına batar dostlar

 5. Didârını körüb bolmas tün-kün uyub
  Cemalini görmek olmaz gece gündüz uyuyup
 6. Pak ışkını kolga almay bolmas yürüb
  Temiz aşkını ele almadan, olmaz yürüyüp
 7. Hakikatnı deryasını hatarı köb
  Hakikatın deryasının tehlikeleri çok
 8. Hiç uhlamay didarını körer dostlar
  Hiç uymadan cemalini gördüm dostlar

 9. Eya aşık bu dünyada mihnet targıl
  Ey aşık bu dünyada sıkıntı çek
 10. Tartkan cevr u cefalarını rahat bilgil
  Çektiğin sıkıntı ve eziyetleri rahatlık bil
 11. "Hû" sohbetin kurgan yerge özüng urgıl
  "Hu" sohbetini kuran yere kendini vur
 12. Urgan aşık muradıga yeter dostlar
  Vuran aşık muradına yeter dostlar

 13. Bu yollarnı gazâsudur kaygu mihnet
  Bu yolların belasıdır kaygı sıkıntı
 14. Mihnet tartıb cefâ çekken körer rahat
  Sıkıntı çekip cefa çeken görür rahat
 15. Seherlerde zârı kılgan huş saadet
  Seherlerde ağlamak güzel saadet
 16. "Hû-Hû" teyu bu dünyadın öter dostlar
  "Hu-Hu' diye bu dünyadan geçer dostlar

 17. Çın dil birle yığlaganlar körgey lika
  Gerçek gönül ile ağlayanlar göre cemal
 18. Sübhan İgem didârını kılgay ata
  Sübhan Rabb'im eyleye armağan
 19. Kılavuzsuz yolga kirmeng aynı hata
  Kılavuzsuz yola girmen aynı hata
 20. Yolga kirgen menzillerdin ozar dostlar
  Yola giren menzillerden geçer dostlar

 21. Vaderiğa ötti ömrüm bilmey kaldım
  Vah ne yazık geçti ömrüm bilmeden kaldım
 22. Bu dünyanı esbabını kolga aldım
  Bu dünyanın sebeplerini ele aldım
 23. Dünya izleb din işini artka saldım
  Dünyayı arayıp din işini arkaya koydum
 24. Bilelmesmen halim neçük bolar dostlar
  Bilemem halim nice olur dostlar

 25. Muhabbetni şarabıdın tatmaganlar
  Muhabbetin şarabından tatmayanlar
 26. Bayezid dek herkun özin satmaganlar
  Bayezid gibi her gün özünü satmayanlar
 27. Bu dünyanı izzetidin ötmegenler
  Bu dunyanın izzetinden geçmeyenler
 28. Hayvan erür belki andın beter dostlar
  Hayvandırlar belki ondan beter dostlar

 29. Aşık bolsang ışk yolıga koygıl kadem
  Aşık olsan aşk yoluna koy adımı
 30. Dünya ukbin talak koygıl misl-i Edhem
  Dünya kaygısını boşayıp koy Edhem gibi
 31. Akil erseng dünya üçün yemegil gam
  Akıllı isen dünya için yeme gam
 32. Kıyamet kün cezaların berer dostlar
  Kıyamet günü cezalarını verir dostlar

 33. Sır şarabın içgen aşık özin bilmes
  Sır şarabını içen aşık kendini bilmez
 34. Bu dünyanı izzetlerin közge ilmes
  Bu dünyanın izzetlerini gözüne iliştirmez
 35. Yüzming dânâ nâsih bolsa pendin almas
  Yüzbin bilge nasihat etse öğüt almaz
 36. Vaşuka dep özin bilmey yürer dostlar
  "Vaşuka"deyip kendini bilmeden yürür dostlar

 37. Ruz-ı elest Hüda özi nida kılgan
  "Elest" günü Allah kendi nida eyledi
 38. "Kalu bela" deban ruhlar cevab bergen
  Kalu bela" deyip ruhlar cevap verdi
 39. Hazret taba ruhlar uçub karşu kelgen
  Hazrete doğru ruhlar uçup karşısına geldi
 40. Andağ aşık Hak cemalin körer dostlar
  Öyle aşık Hakk cemalini görür dostlar

 41. Kul Hace Ahmed aşık bolsang dünya koygıl
  Kul Hoca Ahmed aşık olsan dünyayı bırak
 42. Ahiretni azabıdın kaygu yegil
  Ahiretin azabından kaygı ye
 43. Erenlerni kılganların hem sen kılgıl
  Erenlerin yaptıklarını hem sen de yap
 44. Hizmet kılgan âhir murad tapar dostlar
  Hizmet eyleyen sonunda murad bulur dostlar

< Her kim kı... | Keling dos... >