Yaratkan Bir ü Bar'ım yolın izleb

HİKMET-79

 1. Yaratkan Bir ü Bar'ım yolın izleb
  Yaratan Bir ve Var'ımın yolunu arayıp
 2. Şeytan la'in yollarıdın kaytıng dostlar
  Lanetli Şeytanın yollarından dökün dostlar
 3. İhlas birle muhabbetni camın içip
  İhlas ile aşkın şarabını içip
 4. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 5. Hayy zikrini aytıb içgen cam-ı şarap
  Hayy zikrini deyip şarap kadehini içenin
 6. Yol üstide aziz başı misli turab
  Yol üstünde aziz başı toprak gibi
 7. Allah içün hali harab bağrı kebab
  Allah için hali harap bağrı kebap
 8. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve günülde Hayy zikrini deyin dostlar

 9. Astanege başım koyup zari kılsam
  Eşiğine başımı koyup ağlasam
 10. Halka kurup kim zikr aytsa yarı bersem
  Halka kurarak kim zikretse oraya varsam
 11. Zikrin aytıb ol suhbetdin dürler tersem
  Zikrin deyip o sohbetten inciler dersem
 12. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 13. Amel kılmay alim ilmin basıp yürgey
  Amel işlemeyen alim ilmini çiğneyip yürür
 14. Ölüp barsa tar lahedde canı küygey
  Ölüp varsa dar kabirde canı yanar
 15. Allah, Resul dining kim dep haybet kılgay
  Allah, Rasul, dinin ne deyip korkuya düşer
 16. Can u dilde Hayy zikıini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 17. Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgay
  Münker Nekir Rabbin kim ?" diye sorunca
 18. Kal ilmidin bir nuktası kâr kılmagay
  Zahir ilminden bir noktası kar eylemeyince
 19. Va hasreta amelsizler neçük kılgay
  Vah yazık amelsizler nasıl yapacak
 20. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 21. Allah degen kend u esel peyda kıldı
  Allah diyen şeker ve bal hazırladı.
 22. Ahiretde Allah birle sevda kıldı.
  Ahirette Allah ile sevda eyledi
 23. Amel kılgan çın alimni dânâ kıldı.
  Amel işleyen gerçek alimi bilge kıldı.
 24. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 25. Kalıng çırağ haling pilte yağı yaşıng
  Bilgin kandil, halin fitil, yağı göz yaşım
 26. Neçe aytsam behre almas köngli taşıng
  Ne kadar söylesem nasib almaz taş gönülün
 27. Yol üstide tufrak bolsun aziz başıng
  Yol üstünde toprak olsun aziz başın
 28. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 29. Essiz alim amel kılmay yolda kalur
  Essiz alim amel işlemeyip yolda kalır
 30. Okup okmay dünya malın kolga alur
  Okuyup okumadan dünya malını ele alır.
 31. Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılur
  Ben-benlikten essiz ömrünü harcar
 32. Can u dilde hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve günülde Hayy zikrini deyin dostlar

 33. Zahir buzub batın tüze alim bolsang
  Zahiri bozup batını düzelten âlim olsan
 34. Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsang
  Mahşer günü elinden tuta tanla varsan
 35. Va veyleta nedamet dep yolda kalsang
  Vah yazıklar pişmanım deyip yolda kalsan
 36. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 37. Alim uldur namaz okub ta'at kılsa
  Alim odur namaz kılıp ibadet etse
 38. Hak'dın korkub ahiretni gamın yese
  Hakk'dan korkup ahiretin tasasını çekse
 39. Kur'an okub Hak'dın korkub zar ingrese
  Kur'an okuyup Hakk'dan korkup ağlayıp inlese
 40. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 41. Andağ alim ikki közi giryan bolur
  Öyle alimin iki gözü yaşlı olur
 42. Seherleri erte kopub nâlân kılur
  Seherlerde erken kalkıp ağlar
 43. Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolur
  Hakk yolunda tutuşup yanıp biryan olur
 44. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 45. Hârlık tartgıl kafr nefsing başı katsun
  Horluk çek kafır nefsinin başı donsun
 46. Daim müdam bu dünyadın yığlab ötsün
  Daima, sürekli bu dünyadan ağlayıp geçsin
 47. Tufrak bolgıl alem seni basıb ötsün
  Toprak ol herkes seni basıp geçsin
 48. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 49. Harlık tartıb Hak Mustafa Ümmet dedi
  Horluk çekip Hakk Mustafa ümmet dedi
 50. Asi cafi ümmetlerin gamın yedi
  Asi, cefa edici ümmetinin tasasını çekti
 51. Anıng üçün ümmetleri kuvvet aldı
  Onun için ümmetleri kuvvet aldı
 52. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 53. Ümmet üçün bağrıda yok zerre bütün
  Ümmet için bağrında yok zerre bütün
 54. Ümmet dese dimağıdın çıker tütün
  Ümmet dese dimağından çıkar duman
 55. Hak Te'ala kılgay mu dep bizni otun
  Hakk Teala kılar mı deyip bizi odun
 56. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar

 57. Kul Hace Ahmed alay deseng Hak'dın uluş
  Kul Hoca Ahmed alayım desen Hakk'dan hisse
 58. Bayezid dek nefsing birle tün kün uruş
  Bayezid gibi nefsinle gece gündüz vuruş
 59. Ey bihaber ümmet erseng buldur reviş
  Ey habersiz, ümmet isen budur reviş
 60. Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlar
  Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar