Hakk'a yanıp mü'min bolsang tâat kılğıl

HİKMET-82

 1. Hakk'a yanıp mü'min bolsang tâat kılğıl
  Hakk'a yanıp mü’min olsan, ibadet eyle
 2. Tâat kılğan Hak didârın körer dostlar
  İbadet eyleyen Hakk cemalini görür dostlar.
 3. Yüz ming belâ başka tüşse ingremegil
  Yüz bin belâ başa düşse, inleme
 4. Andın songra ışk sırrını bilür dostlar
  Ondan sonra aşk sırrını bilir dostlar.

 5. Aşıkları zâr ingreben yolğa kirdi
  Aşıkları ağlayıp inleyerek yola girdi;
 6. Her ne cefâ tegse anı Hakdın bildi
  Herne cefa dokunsa, onu Hakktan bildi;
 7. Râzı bolup yer astığa hâzır boldı
  Râzı olup yer altına hazır oldu;
 8. Zâr yığlaban seherlerde kobar dostlar.
  Ağlayarak seherlerde kalkar dostlar.

 9. Eyâ dostlar hiç bilmedim men yolumnı
  Ey dostlar, hiç bilmedim ben yolumu;
 10. Saâdetge bağlamadım men belimni
  Saadete bağlamadım ben belimi;
 11. Gıybet sözdin hiç yığmadım men tilimni
  Gıybet sözden hiç sakınmadım ben dilimi;
 12. Nâdârılıgım meni resvâ kılur dostlar
  Cahilliğim beni rezil eyler dostlar.

 13. Keçe kündüz bi-gam yürdüm zikrin aytmay
  Gece gündüz gamsız yürüdüm, zikrini demeyip
 14. Cehd eyleben tüni küni fikrin etmey
  Gayret eyleyerek gece gündüz fikrini etmeyip
 15. Muhabbetni bâzârıda özni satmay
  Muhabbetin pazarında özü satmayıp
 16. Nefsim meni yüz ming taâm tiler dostlar
  Nefsim benim yüz bin lokmaya böler dostlar.

 17. Nefsingni sen öz re'yige koyma zinhâr
  Nefsini sen kendi arzusuna bırakma sakın
 18. Yemey içmey tâat birle bolğıl bidâr
  Yemeyip içmeyip ibadet ile ol uykusuz
 19. Ahir bir kün körsetgüsi senge didâr
  Sonunda bir gün gösterecek sana cemâl
 20. Bidâr bolğan anda didâr körer dostlar
  Uykusuz olan orada cemâl görür dostlar.

 21. Eyâ gafil Hak zikrini tildin koyma
  Ey gâfıl, Hakk zikrini dilden bırakma
 22. Dünyâlıkdın bir zerreni kolğa alma
  Dünyalıktan bir zerreyi ele alma;
 23. Erenlerni arkasıdın hergiz kalma
  Erenlerin arkasından asla kalma;
 24. Yolğa kirgen âhir murâd tapar dostlar
  Yola giren sonunda murad bulur dostlar.

 25. Vâ deriğâ ermân birle ömrüm keçti
  Vah ne yazık, derd ile ömrüm geçti;
 26. Nefsim meni tuğyan kıldı haddın aştı
  Nefsim benim coşup taştı, haddini aştı
 27. Cânım kuşı pervâz kılsa rûhum kaçtı
  Canım kuşu havalansa, ruhum kaçtı;
 28. Gafil yürgen ömrin yelge satar dostlar
  Gafil yürüyen ömrünü yele satar dostlar.

 29. Didâr körey degen kullar bidâr bolur
  Cemâl göreyim diyen kullar uykusuz olur;
 30. Yürse-tursa, yatsa-kobsa zikrin aytur
  Yürüse-dursa, yatsa-kalksa, zikrini söyler
 31. İçi taşı andağ kulnı nurğa tolur
  İçi-dışı öyle kulun nura dolar;
 32. Allah nurın andağ kulğa saçar dostlar
  Allah nurunu öyle kula saçar dostlar.

 33. Arif aşık öz canını otka yakmas
  Arif aşık öz canını ateşe yakmaz
 34. Biderdlerge çakmakın yakıp çakmas
  Dertsizlere çakmağını yakıp çakmaz
 35. Dünya kelip cilve kılsa kıya bakmas
  Dünya gelip cilve eylese dönüp bakmaz
 36. Işksız kişi behayındın beter dostlar
  Aşksız kişi hayvandan beter dostlar

 37. Kul Hâce Ahmed bende bolsang yığlab yürgil
  Kul Hoca Ahmed, kul olsan, ağlayıp yürü
 38. Muhabbetni meclisige özüng urgıl
  Muhabbetin meclisine kendini vur
 39. Kıyâmetni şiddetidin mâtem kurgıl
  Kıyametin şiddetinden mâtem kur
 40. Mâtem kurğan sırdın haber alar dostlar
  Mâtem kuran sırdan haber alır dostlar.