"Fel ya'lemunel alimüna"nı okur alim

HİKMET-83

 1. "Fel ya'lemunel alimüna"nı okur alim
  "Fel ya'lemun-el alimün"i okur alim
 2. Ma'nasını okmay anı bolur zalim
  Anlamını bilmeden onun olur zalim
 3. Ma'nasını okganlamıng tonı gelim
  Anlamını anlayanların giysisi aba
 4. Andağ alim alim bolur dostlarım a
  Öyle alim, gerçek alim olur dostlarıma

 5. Alim uldur hişt yastanıb tahsil kılsa
  Alim odur hişt yastanıp tahsil eylese
 6. Keçe kündüz Tengri'sige zâri kılsa
  Gece gündüz Rabbine ağlasa
 7. "Fel yedhakü" ayetini tefsir kılsa
  "Fe’l yedhakü" ayetini tefsir eylese
 8. Andağ alim, alim bolur dostlarım a
  Öyle alim, gerçek alim olur dostlarıma

 9. "Ve'l yebkü kesiran" deb Tengri aydı
  "Ve’l-yebkü kesiran" diye Allah söyledi
 10. Ma'na okgan alim tınmay yığlab erdi
  Anlamını anlayan alim dinmeden ağladı
 11. Yığlay yığlay közleri a'ma boldu
  Ağlaya ağlaya gözleri kör oldu
 12. Andağ alim, alim bolur dostlarım a
  Öyle alim, gerçek alim olur dostlarıma

 13. Alim uldur şeri'atda cevlan kılsa
  Alim odur şeriatta sefer eylese
 14. Tarikatnıng bazarığa omın salsa
  Tarikatın pazarına yerini koysa
 15. Muhabbetning deryasıdın gevher alsa
  Muhabbetin deryasıdan inci alsa
 16. Andağ alim, alim bolur dostlarım a
  Öyle alim, gerçek alim olur dostlarıma

 17. Alimmen dep kitab okur ma'na okmaz
  Alimim diye kitap okur anlamını bilmez
 18. Köb ayetning ma'nasını hergiz bilmes
  Çoğu ayetin anlamını asla bilmez
 19. Tekebbür men-menlikni dini tutmas
  Büyüklenme, ben-benliği dini tutmaz
 20. Alim ermes, cahil turur dostlarım a
  Alim değil cahildir dostlarıma

 21. Tekebbür azazilğa neler kıldı
  Büyüklenme şeytana neler eyledi
 22. Tekebbürdin tavkı la'net anga saldı
  Büyüklendiğinden lanet tavkı ona saldı
 23. Ferişteler körüb anda secde kıldı
  Melekler görüp orada secde eyledi
 24. Secde kılıb eman boldu dostlarım a
  Secde eyleyip amin oldu dostlarıma

 25. İlim ikki dür ten û canğa rehber turur
  İlim iki inci beden ve cana rehberdir
 26. Can alimi Hazretige yakın turur
  Can alimi Hazretine yakındır
 27. Muhabbetning şarabıdın içib turur
  Muhabbetin şarabından içer
 28. Andağ alim, alim bolur dostlarım a
  Öyle alim, gerçek alim olur dostlarıma

 29. Ten alimi zalimlerge ohşar ermiş
  Beden alimi zalimlere benzermiş
 30. Beraetni ayetide çün buyurmuş
  Beraetin ayetinde çünkü buyurmuş
 31. Duzah içre tınmay daim küyer ermiş
  Cehennem içinde dinmeden devamlı yanarmış
 32. Zehri zakkum içib daim dostlarım a
  Zakkum zehri içip devamlı dostlarıma

 33. Kul Hace Ahmed alimlerni hizmet kılğıl
  Kul Hoca Ahmed alimlerin hizmetini eyle
 34. Alimler sözin eşitib amel kılğıl
  Alimler sözünü işitip amel eyle
 35. Amel kılıb Hak yolıda canıng bergil
  Amel eyleyip Hakk yolunda canını ver
 36. Amelsizler didâr körmes dostlarım a
  Amelsizler cemâl görmez dostlarıma