Muhabbetni şarabıdın içürmese

HİKMET-84

 1. Muhabbetni şarabıdın içürmese
  Muhabbetin şarabından içirmese
 2. Can u dilim hasret birle keter dostlar
  Can ve gönlüm hasret ile gider dostlar
 3. Allah yâdın vird eylemey ölüb ketsem
  Allah zikrini vird eylemeden ölüp gitsem
 4. Essiz ömrüm erman birle öter dostlar
  Essiz ömrüm zahmet ile geçer dostlar

 5. Allah degen çın aşıklar Burak mindi
  Allah diyen gerçek aşıklar Burak'a bindi
 6. Ma'şukıdın mihnet yetse boyun sundı
  Sevgilisinden mihnet yetse boyun sundu
 7. Tarikatnı bazarında cevlân kıldı
  Tarikatın pazarında sefer eyledi
 8. Hakikatnı deryasıdın öter dostlar
  Hakikatın deryasından geçer dostlar

 9. Hakikatnı deryasıdın algan kişi
  Hakikatın deryasından alan kişi
 10. Özi mungluğ köngli sınuğ közde yaşı
  Özü mahzun gönlü kırık gözde yaşı
 11. Hârlık-zârlık meşakkatdur daim işi
  Hor görülmek-ağlamak meşakkattir daima işi
 12. Didârını taleb kılıb tapar dostlar
  Cemalini taleb eyleyip bulur dostlar

 13. Hakikatlığ aşıklarnı nefsi ölük
  Hakikatlı aşıkların nefsi ölü
 14. Üçyüzaltmışdört yüzkırktört hemme sülûk
  Üçyüz altmışdört, yüzkırkdört bütün sülük
 15. Sözi şirin hulk u huşı yüz ming türlük,
  Sözü tatlı, huyu ve şuuru yüz bin türlü
 16. Bu dünyanı puçek pulğa satar dostlar
  Bu dünyayı değersiz paraya satar dostlar

 17. Arif aşık bolay deseng elem tartğıl
  Arif aşık olayım desen elem çek
 18. Hak vaslığa yetey deseng tünler katğıl
  Hakk vuslatına yeteyim desem geceleri don
 19. Bu dünyanı işretini taşlab atğıl
  Bu dünyanın eğlencesini boşlayıp
 20. Taşlab atsang mau menlik keter dostlar
  Boşlayıp atsa ben-benlik gider dostlar

 21. Kıyametni şiddetini bilmegenler
  Kıyametin şiddetini bilmeyenler
 22. Kattığ azab tar laheddin korkmağanlar
  Şiddedi azablı dar kabirden kormayanlar
 23. Hak kahrıdın korkıb yaşın tökmegenler
  Hakk kahrından korkup yaşını dökmeyenler
 24. Duzah içre yüzming azab tartar dostlar
  Cehennem içinde yüzbin azap çeker dostlar

 25. Va deriğa ötti ömrüm bilelmedim
  Vah ne yazık geçti ömrüm bilemedim
 26. Candın keçib hazret sarı baralmadım
  Candan geçip Hazret'e doğru varamadım
 27. Nefsdin keçib Hak emrini kılalmadım
  Nefsden geçip Hakk emrini yapamadım
 28. Ölüb barsam hasret menge yeter dostlar
  Ölüp varsam hasret bana yeter dostlar

 29. Ötti ömrüm şeriatga yetelmedim
  Geçti ömrüm şeriata yetemedim
 30. Şeriatsız tarikatga ötelmedim
  Şeriatsız tarikata geçemedim
 31. Hakikatsız ma'rifetge batalmadım
  Hakikatsız marifete batamadım
 32. Kattığ yoldur pirsiz neçük öter dostlar
  Sarp yoldur pirsiz nasıl geçer dostlar

 33. Kul Hoca Ahmed nefsim saldı uşbu yolga
  Kul Hoca Ahmed nefsim saklı bu yola
 34. Anıng üçün kaçtım dostlar çöldin çölge
  Onun için kaçtım dostlar çölden çöle
 35. Allah dep heç bakmadım ong u solğa
  Allah deyip hiç bakmazdım sağ ve sola
 36. Allah degen şevk şarabın içer dostlar
  Allah diyen şevk şarabını içer dostlar