Ruh kuşını titrer bolsa bal u peri

HİKMET-85

 1. Ruh kuşını titrer bolsa bal u peri
  Ruh kuşunu titrer olsa kol ve kanadı
 2. Pervaz kılıb arşdın arşga konar dostlar
  Havalanarak arştan arşa konar dostlar

 3. Kulmen degen tınmay zikrin aytar
  Kulum diyen daima dinmeden zikrini söyler
 4. Işk otığa bağrı küyüb feryad eter
  Aşk ateşine bağrı yanıp feryad eder
 5. Bîhaberler ömrün bilmey yelge satar
  Habersizler bağrı ömrünü bilmeden yele satar
 6. Gaflet birle cehennemge keter dostlar
  Gaflet ile cehenneme gider dostlar

 7. Ahir zaman şeyhi tüzer suretlerin
  Ahir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü
 8. Zahid takva kılmay buzar siretlerin
  Zühd ve takva kılmayıp bozar iç alemini
 9. Kergmet der hab-ı gaflet ru'yetlerin
  Keramet der gaflet uykusunda gördüklerini
 10. Riya birle halkka özin satar dostlar
  Riya ile halka kendini satar dostlar

 11. Eya gafil ömrüng seni öter yeldek
  Ey gafil ömrün senin geçer yel gibi
 12. Köz yaşıngnı akuz daim ab-ı seldek
  Göz yaşını akıt daima sel suyu gibi
 13. Seni süyer dergahide misli kuldek
  Seni sever dergahında kul misali gibi
 14. Hace süyse seni azad eter dostlar
  Hoca sevse seni azad eder dostlar

 15. Gaflet birle ömrüng seni öter bilgil
  Gaflet ile ömrün senin geçer bil
 16. Canıng birle pir hizmetin turub kılgıl
  Canın ile pir hizmetini kalkıp eyle
 17. Andın songra dergâhige lâyık bolgıl
  Ondan sonra dergâhına layık ol
 18. Hizmet kılgan muradığa yeter dostlar
  Hizmet eyleyen muradına yeter dostlar

 19. Kul Hace Ahmed hikmet aytıb yığla seher
  Kul Hoca Ahmed hikmet söyleyip ağla seher
 20. Erenlerni elfazıdın alıp haber
  Erenlerin sözlerinden alıp haber
 21. Söz aslını bilgenlerge aslı gevher
  Sözün aslını bilenler için incinin aslı
 22. Zâhirige bakgan kuruğ kalar
  Zâhirine bakan mahrum kalır dostlar