Evliyâlar aytgan vade keldi bolgay

HİKMET-89

 1. Evliyâlar aytgan vade keldi bolgay
  Evliyaların dediği vade gelmiş oldu
 2. Kıyametni küni yavuk boldı dostlar
  Kıyametin günü yakın oldu dostlar
 3. Akil kullar bolganını bikdi bolgay
  Akıllı kullar olduğunu bilmiş oldu
 4. Halk u eldin mehr şefkat ketti dostlar
  Halk ve elden sevgi ve şevkat gitti dostlar

 5. Uluğ kiçik yârânlardın edeb ketti
  Ulu küçük yaranlardan edeb gitti
 6. Kız u za'if civanlardın haya ketti
  Kız ve zayıf gençlerden haya gitti
 7. "El haya u minel-iman' dep Resul aytdı
  "Haya imandandır" deyip Rasûl dedi
 8. Hayasız kavm acayibler boldı dostlar
  Hayâsız kavim acaipler oldu dostlar

 9. Müsülman müsülmannı kıldı katil
  Müslüman müslümanı eyledi katil
 10. Nâhak tutub hak işlerin kıldı batıl
  Haksızı tutub haklı işleri kıldı batıl
 11. Mürid pirge kılmaydılar yüz ü hatır
  Mürid pirine kılmadı yüz ve hatır
 12. Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlar
  Nasıl kötü zamanlar oldu dostlar

 13. Ehl-i dünya halkımızda sehâvet yok
  Dünya ehli halkımızda cömertlik yok
 14. Padşahlarda vezirlerde adâlet yok
  Padişahlarda vezirlerde adalet yok
 15. Dervişlerning duasıda icâbet yok
  Dervişlerin duasında kabul edilme yok
 16. Türlük bela halk üstige yağdı dostlar
  Türlü bela halk üstüne yağdı dostlar

 17. Ahir zaman âlimleri zalim boldı
  Ahirzaman bilginleri zâlim boldu
 18. Huş amedini aytguvçılar âlim boldı
  Hoşgeldin deyiciler bilgin oldu
 19. Haknı aytkan dervişlerge ganim boldı
  Hakk'ı söyleyen dervişlere düşman oldu
 20. Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlar
  Nasıl kötü zamanlar oldu dostlar

 21. Kıyamet kün yavuk yetti kalganı yok
  Kıyamet günü yaklaştı kaldığı yok
 22. Kul Ahmed'ni aytkan sözün yalganı yok
  Kul Ahmed’in dediği sözün yalanı yok
 23. Öz özige bir nasihat kılganı yok
  Kendi kendine bir nasihat eylediği yok
 24. Nasihatnı halkka aytıb ketti dostlar
  Nasihatı halka söyleyip gitti dostlar