Bizdin selâm dostlarğa taleb yolın koymasun

HİKMET-90

 1. Bizdin selâm dostlarğa taleb yolın koymasun
  Bizden selâm dostlara, talep yolunu bırakmasın;
 2. Didâr taleb kılsalar hergiz gâfil bolmasun
  Cemâl talep eyleseler, asla gâfil olmasın.

 3. Gâfil tapmas Hak yolın anda tapmaslar orun
  Gâfil bulmaz Hakk yolunu, orada bulmazlar makam,
 4. İçi taşı küyüben seherlerde yatmasun
  İçi dışı yanarak seherlerde yatmasın.

 5. Yâdı birle bolsalar didâr ârzû kılsalar
  Yâdı ile olsalar, cemâl arzu eyleseler,
 6. Her çend hârlık körseler köngül özge bolmasun
  Her ne kadar hor görülseler, gönül başka olmasın.

 7. Aşıklarğa dünyâda hârlık-zârlık melâmet
  Aşıklara dünyada hor görülme, ağlama,melâmet;
 8. Melâmetsiz mihnetsiz âşıkmen dep aytmasun
  Melâmetsiz, mihnetsiz âşıkım deyip söylemesin.

 9. Şeriatda tecriddür dünyâsını terk etmek
  Şeriatte tecridtir dünyasını terk etmek;
 10. Terk etmeyin dünyanı Hakk'nı süydüm demesün
  Terk etmeden dünyayı Hakk'ı sevdim demesin

 11. Tarikatda ten-cânın terk etmek müşküldür
  Tarikatte beden ve canını terk etmek müşküldür
 12. Terk etmeyin ten-cânın tecrid boldum demesün
  Terk etmeden beden ve canını seninimdir demesin.

 13. Hakikatda harâmdur bir Hüdâdın özgesi
  Hakikatte haramdır bir Allah'dan başkası;
 14. Andağ bolmay âşıklar didâr ârzu kılmasun
  Öyle olmadan âşıklar cemal arzu eylemesin.

 15. Andağ Resûl Mustafa dünyâ mâlın süymedi
  Öyle Rasûl Mustafa dünya malını sevmedi;
 16. Ümmet bolsang Resûl'ğa dünyâ mâlın süymesün
  Ümmet olsan Rasûl'e, dünya malını sevmesin.

 17. Miskin Ahmed Yesevi selâm aytdı dostlarğa
  Miskin Ahmed Yesevi selâm dedi dostlara;
 18. Uşbu sözning ma'nâsın tâlib bolsa anglasun
  İşbu sözün mânasını tâlip olsa anlasın.