Azrail bir kün kelür şiddet birle

HİKMET-105

 1. Azrail bir kün kelür şiddet birle
  Azrail birgün gelir şiddet ile
 2. Issığ tendin aziz cannı bermek kerek
  Sıcak tenden aziz canı vermek gerek
 3. Beş künlük nakd ömrini koldın berib
  Beş günlük geçici ömrü elden çıkarıp
 4. Çare tapmay ahir bir kün ölmek kerek
  Çare bulmadan ahir bir gün ölmek gerek

 5. Oğul-kızıng yığlab kalsa feryâd urub
  Oğul-kızın ağlayıp kalsa feryad edip
 6. Malu mülking munda kalsa hayran bolub
  Mal ve mülkün burada kalsa şaşkın olup
 7. Düşmenlering kuvanuşur seni körüb
  Düşmanların sevinçlenir seni görüp
 8. Boyun sunub uzalıban yatmak kerek
  Boynunu sunup uzanarak yatmak gerek

 9. Miras deban baş ayağıng bağlagaylar
  Miras diyerek baş-ayağını bağlayalar
 10. Issığ suvnı başdın kuyub çaykağaylar
  Sıcak suyu başdan döküp yıkayalar
 11. Tört tarafdın astâ-astâ uşlagaylar
  Dört taraftan yavaş yavaş tutalar
 12. Altı karış bozdın kefen kılmak kerek
  Altı karış bezden kefen eylemek gerek

 13. Cenazengni uluğ-kiçik köterseler
  Cenazeni büyük-küçük kaldırsalar
 14. Gorıstanğa karab seni yürütseler
  Kabristana bakıp seni yürütseler
 15. Yetmiş yerde seval sorsa ferişteler
  Yetmiş yerde soru sorsa melekler
 16. Bir-bir anı cevabını bermek kerek
  Bir bir onun cevabını vermek gerek

 17. Halâyıknı mezarıda imâretni
  Ahalinin mezarında imareti
 18. Körüng anda türlük-türlük alâmetni
  Görün orada türlü türlü alameti
 19. Lahed atlığ dervaza-ı kıyâmetni
  Kabir adlı kıyamet penceresini
 20. Siyasetliğ üyge barıb kirmek kerek
  Siyasetli eve varıp girmek gerek

 21. Kirib körseng karanğuluk yokdur çırağ
  Girip görsen karanlık yoktur ışık
 22. İçi tola hasret erür otlığ firak
  İçi dolusu hasretdir ateşli ayrılık
 23. Ol kün senge kim kılgusı anda yerak
  O gün sana kim eyleye sana yardım
 24. Ta kıyamet tang atkunça yatmak kerek
  Ta kıyamet tan atana kadar yatmak gerek

 25. Ümring ahir bolğusıdur bir kün tamam
  Ömrün sonunda olacaktır bir gün tamam
 26. Bu iş birle barsang eger darü'sselâm
  Bu iş ile gitsen eğer selam "yurdu"
 27. Helal koyub yegen bolsang dâim haram
  Helali bırakıp yemiş olsan daima haram
 28. Azabını barıb anda tartmak kerek
  Azabını gidip orada çekmek gerek

 29. Kul Hace Ahmed tevbe kılgıl ölmesburun
  Kul Hoca Ahmed tevbe eyle ölmeden önce
 30. Kızıl yüzüng gorda yatıb solmasburun
  Al yanağın kabirde yatıp solmadan önce
 31. Yılan çiyan gorıng içre tolmasburun
  Yılan-çıyan kabrin içine dolmadan önce
 32. Kaza kılsa rızâ bolub turmak kerek
  Kaza kılsa razı olup durmak gerek