Kara kündür oşal sâat ki dünyâdın sefer kılsang

HİKMET-106

 1. Kara kündür oşal sâat ki dünyâdın sefer kılsang
  Kara gündür o saat ki dünyadan sefer eylesen
 2. Zen ü ferzend mâl u mülking barısındın güzar kılsang
  Kadın-evlâd, mal ve mülkün hepsinden geçer olsan

 3. Seni koymas ecel hergiz neçe hükming revân bolsa
  Seni koymaz ecel aslâ, ne kadar hükmün geçerli olsa;
 4. Hükümet birle âlemni eger zer ü zeber kılsang
  İdare ile alemi eğer altın ve yakut eylesen

 5. Muhassıldur halâyıkka ecel misl-i sipâhlar dek
  Muhassıldır ahaliye ecel tıpkı askerler gibi;
 6. Gazab birle alur cânıng neçe ma zârılar kılsang
  Gazap ile alır canını, ne kadar inlesen

 7. Bolupdur barçağa fermân ölümni şerbetin içmek
  Olmuştur herkese ferman ölümün şerbetini içmek;
 8. Kaçıp andın kutulmassan neçe andın hazer kılsang
  Kaçıp ondan kurtulmazsın, ne kadar ondan çekinsen

 9. Halâyıknıng mezârığa barıp bir bir temâşâ kıl
  Ahalinin mezarına varıp bir bir temaşa eyle
 10. Ölüglerdin alıp ibret kerek bağrıng kebâb kılsang
  Ölülerden ibret almak gerek bağrını kebap eylesen

 11. Hemişe yahşılık kılğıl ketersen uşbu dünyâdın
  Her zaman iyilik eyle, gidersin işbu dünyadan;
 12. Kıyâmet âb-rûyığa kerek hûn-ı ciger kılsang
  Kıyamet yüz suyuna gerek ciğerini kan eylesen

 13. Hudâ fermânını tutğan bolur ol evliyâlardın
  Allah emrini tutan olur o evliyâlardan;
 14. Bolursan evliyâlardın riyâzet köprak kılsang
  Olursun evliyâlardan, riyâzeti çokça eylesen

 15. Kuvanma mâl ü mülkingge kurıtur bu ecel âhir
  Sevinme mal ve mülküne, kurutur bu ecel sonunda
 16. Kara yerge kirürsen ahir neçe ma kâr u ferr kılsang
  Kara yere girersin sonunda, ne kadar kâr ve kazanç eylesen

 17. Hâce Ahmed masiyet birle hayâtıng kılmağıl zâyi
  Hoca Ahmed kötülük ile hayatını eyleme zâyi;
 18. Bolursan lâyık-ı Hazret eger tâat seher kılsang
  Olursun Hazret’e lâyık, eğer seherde ibadet eylesen