Keling dostlar barça turub aytaylık

HİKMET-107

 1. Keling dostlar barça turub aytaylık
  Gelin dostlar hep birtikte durup söyleyelim
 2. Yadı bizni yaruğlukka tartar ermiş
  Zikir bizi aydınlığa çeker imiş
 3. Yadı birle şuru' kılğan aşıklarnı
  Zikri ile devam eden aşıkların
 4. Niyazları kündin künge artar ermiş
  Niyazları günden güne artar imiş

 5. Kimki aytsa Hakk yadını bağrı küyüb
  Kim ki söylese Hakk zikrini bağrı yanıp
 6. Köz yaşını bârân kılıb rengi solub
  Göz yaşını yağmur eyleyip rengi solup
 7. Öz yakasın yangıldım dep özi tutub
  Öz yakasını yanıldım diye özü tutup
 8. Andağ aşık sır şarabın tatar ermiş
  Öyle aşık sır şarabını tadar imiş

 9. Uşbu yolnı mezesini bilmegenler
  Bu yolun lezzetini bilmeyenler
 10. Öz yakasın tutub tövbe kılmaganlar
  Öz yakasını tutup tevbe etmeyenler
 11. Dünyasığa mağrur bolub yürügenler
  Dünyalığına mağrur olup yürüyenler
 12. Hayvan erür belki andın better ermiş
  Hayvandır, belki ondan beter imiş

 13. Işk sevdası kimge düşse hane veyrân
  Aşk sevdası kime düşse evi viran
 14. Keçe kündüz didâr tileb yürür hayran
  Gece-gündüz cemal isteyip yürür hayran
 15. Işk yolıda közi yaşlığ bağrı biryân
  Aşk yolunda gözü yaşlı bağrı yanık
 16. Şeydâ bolub özin izleb yürer ermiş
  Tutkun olup özünü arayıp yürür imiş

 17. Eyâ dostlar kabsab keldi karanğuluk
  Ey dostlar kabsab geldi karanlık
 18. Ümidim bar ol İzimdin hem yaruğluk
  Ümidim var o Rabb’imden hem aydınlık
 19. Tarikatnı bazarıdur hem kuruğluk
  Târikatın pazarıdır hem kuruluk
 20. Niyazlık kul kirib sevda eter ermiş
  Niyazlı kul girip sevda eder imiş

 21. Kul Hace Ahmed ibret alğıl sed hezardın
  Kul Hoca Ahmed ibret al sed hezardan
 22. Niyazsızlar behre almas ul bazardın
  Niyazsızlar nasip almaz o pazardan
 23. Fazıllıkda kuruğ kalur ul nazardın
  Fazıllıkda uzak kalır o nazardan
 24. Nâdân ömrin puçek pulga satar ermiş
  Cahil ömrünü değersiz pula satar imiş