Tarikatga şeriatsız kirgenlerni

HİKMET-109

 1. Tarikatga şeriatsız kirgenlerni
  Tarikate şeriatsiz girenlerin
 2. Şeytân kelip imanını alur ermiş
  Şeytan gelip imanını alır imiş.
 3. Uşbu yolnı pirsiz davâ kılğanlarnı
  İşbu yolu pirsiz iddia eyleyenleri
 4. Sersân bolup ara yolda kalur ermiş
  Şaşkın olup ara yolda kalır imiş.

 5. Tarikatga siyasetliğ mürşid kerek
  Tarikate siyasetli mürşid gerek;
 6. Ol mürşidge itikâdlığ mürid kerek
  O mürşide itikatli mürid gerek;
 7. Hizmet kılıp pir rızâsın tapmak kerek
  Hizmet kılıp Pir rızasını bulmak gerek;
 8. Mundağ âşık Hakdın uluş alar ermiş
  Böyle âşık Hakk'tan pay alır imiş.

 9. Pir rızası Hak rızâsı bolur dostlar
  Pir rızası Hakk rızası olur dostlar;
 10. Hak Teâlâ rahmetidin alar dostlar
  Hakk Taâlâ rahmetinden alır dostlar;
 11. Riyâzetde sır sözidin bilür dostlar
  Riyâzette sır sözünden bilir dostlar;
 12. Andağ kullar Hakka yavuk bolur ermiş
  Öyle kullar Hakk’â yakın olur imiş.

 13. Uşbu yolğa ey birâder pirsiz kirme
  İşbu yola ey kardeş pirsiz girme;
 14. Hak yâdıdın lahza gafil bolup yürme
  Hak yâdından bir an gâfil olup yürüme;
 15. Mâsivâğa âkil erseng köngül berme
  Mâsivaya -akıllı isen-, gönül verme;
 16. Şeytân-lain öz yolığa salar ermiş
  Lânetli şeytan kendi yoluna salar imiş.

 17. Eyâ dostlar hiç bilmedim men yolumnı
  Ey dostlar, hiç bilmedim ben yolumu;
 18. Saâdetka bağlamadım men belimni
  Saadete bağlamadım ben belimi;
 19. Mâsivâdın hiç yığmadım men tilimni
  Mâsivadan hiç çekmedim ben dilimi;
 20. Nâdânlıgım meni resvâ kılur ermiş
  Cahilliğim beni rezil eyler imiş.

 21. Şeriatnı tarikatnı biley deseng
  Şeriati, tarikati bileyim desen,
 22. Tarikatnı hakikatge ulay deseng
  Tarikati hakikate ulayım desen,
 23. Bu dünyadın dürr ü gevher alay deseng
  Bu dünyadan inci ve cevher alayım desen,
 24. Cândın keçken hâsları alar ermiş
  Candan geçen seçkinleri alır imiş.

 25. Aşık kullar keçe kündüz hergiz tınmaz
  Aşık kullar gece gündüz aslâ dinmez;
 26. Bir sâati Hak yâdıdın gafil bolmaz
  Bir saati Hak yâdından gâfil olmaz;
 27. Andağ kulnı Sübhân İgem zâyi koymaz
  Öyle kulu Sübhan Melik'im ziyanda bırakmaz
 28. Duâ kılsa icâbetliğ bolur ermiş
  Dua eylese, icabetli olur imiş.

 29. Vâ deriğâ keçti ömrüm gaflet birle
  Vah ne yazık, geçti ömrüm gaflet ile;
 30. Sen keçürgil günâhlarım rahmet birle
  Sen bağışla günahlarımı rahmet ile;
 31. Kul Hâce Ahmed senge yandı hasret birle
  Kul Hoca Ahmed sana yandı hasret ile;
 32. Öz özige özi yanıp küyer ermiş
  Kendi kendisine kendisi yanıp yakılır imiş.