Kudret birle fermân kıldı Mevlâm bizge

HİKMET-110

 1. Kudret birle fermân kıldı Mevlâm bizge
  Kudret ile ferman eyledi Mevlâ'm bize,
 2. Yerde kökde cânlık mahlûk kalmas ermiş
  Yerde gökte canlı mahluk kalmaz imiş.
 3. Kâbız kıldı Azrailni âlem üzre
  Can alıcı eyledi Azrail’i âlem üzerinde,
 4. Aziz cânnı almağunça koymas ermiş
  Aziz canı almadıkça koymaz imiş.

 5. Yaşım meni yaş bolur dep aytur erdim
  Yaşım benim küçük olur deyip söyler idim;
 6. Her ne hâsıl bolsa az dep aytur erdim
  Her ne hasıl olsa, az deyip söyler idim;
 7. Türlük türlük da'vâ işler kılur erdim
  Türlü türlü dava işleri eyler idim;
 8. Emdi bildim men aytgan dek bolmas ermiş
  Şimdi bildim, benim dediğim gibi olmaz imiş.

 9. Dünyâ meni mülküm degen sultânlarğa
  Dünya benim mülküm diyen sultanlara,
 10. Alem mâlın sansız yığıp alğanlarğa
  Alem malını sayısız yığıp alanlara,
 11. Ayş u işret birle meşğul bolğanlarğa
  Yeme ve içme ile meşgul olanlara,
 12. Ölüm kelse biri vefâ kılmas ermiş
  Ölüm gelse, biri vefa eylemez imiş.

 13. Mağrur bolmang ey dostlarım işret etip
  Mağrur olmayın, ey dostlarım, eğlenip
 14. Keçe kündüz yalğan aytıp bi-hûd yatıp
  Gece gündüz yalan söyleyip, boşuna yatıp;
 15. Cân alğuvçı kelür ermiş bir kün yetip
  Can alıcı gelir imiş bir gün yetip;
 16. Mundağ yerde gafil yürse bolmas ermiş
  Böyle yerde gâfil yürüse olmaz imiş.

 17. Kul Hâce Ahmed öleringni bilekörgil
  Kul Hoca Ahmed, öleceğini bile gör
 18. Ahiretni yerağını kıla körgil
  Ahiretin hazırlığını kıla gör
 19. Barurmen dep yol başımda yürekörgil
  Varırım deyip yol başında yürüye gör
 20. Melekü'l-mevt kelse fursat koymas ermiş
  "Ölüm meleği" gelse, fırsat bırakmaz imiş.