Bu dünyâda yaratılğan mahlûklarğa

HİKMET-111

 1. Bu dünyâda yaratılğan mahlûklarğa
  Bu dünyada yaratılan mahluklara
 2. Emdi bildim tiriklik bolmaz ermiş
  Şimdi bildim, dirilik olmaz imiş.
 3. Bu ölümning şerbetidür aççığ şarab
  Bu ölümün şerbetidir acı şarap
 4. Cümle âlem içmey andın kalmaz ermiş
  Bütün alem içmeyip ondan kalmaz imiş

 5. Yolğa kadem koysang dostlar azuk alıp
  Yola adım atsan dostlar, azık alıp,
 6. Ecel kelse azık kelmez sakal yolup
  Ecel gelse, azık gelmez, sakal yolup;
 7. Bu dünyânı mâllarını hâzır kılıp
  Bu dünyanın mallarını hazır eyleyip
 8. Rüşvet berseng melekü'l-mevt almaz ermiş
  Rüşvet versen, "ölüm meleği" almaz imiş.

 9. Kervân eger köçer bolsa azuk alur
  Kervan eğer göçer olsa, azık alır
 10. Sud u ziyân bolğanını anda bilür
  Kâr ve zarar olduğunu orada bilir;
 11. Azıksızın yolğa kirgen yolda kalur
  Azıksız yola giren yolda kalır
 12. Yükün yüklep yolğa kirgen kalmaz ermiş
  Yükünü yükleyip yola giren kalmaz imiş.

 13. Yükün yüklep yolğa kirgen merdân bolur
  Yükünü yükleyip yola giren yiğit olur;
 14. Kılavuzsız yolğa kirgen hayrân bolur
  Kılavuzsuz yola giren şaşkın olur
 15. Yol başçısı yolnı körgen kervân bolur
  Yolbaşçısı, yolu gören kervan olur;
 16. Yolnı körmey kervân kadem koymaz ermiş
  Yol görmeden kervan adım atmaz imiş.

 17. Ecel kelse azık kelmes sakal yolsang
  Ecel gelse, azık gelmez, sakal yolsan,
 18. Ong u solga cânıng pâre pâre berseng
  Sağa-sola canını parça parça versen,
 19. Dünyâ üçün azîz ömrüng edâ kılsang
  Dünya için aziz ömrünü tamam eylesen
 20. Melekü'l-mevt kelse fursat koymaz ermiş
  "Ölüm meleği" gelse fırsat koymaz imiş

 21. Bu dünyâda pâdşâhmen dep kögsin kergen
  Bu dünyada padişahım"deyip göğsünü geren
 22. Hem aldıda kürsi koyup hayme urğan
  Hem önüne kürsü koyup hayme vuran
 23. Nece yıllar hayl u heşem çerik salğan
  Nice yıllar hayl u haşem, çeri salan,
 24. Ecel kelse biri vefâ kılmaz ermiş
  Ecel gelse biri vefa eylemez imiş.

 25. Neçe mingler çerik yığğan hanlar kanı
  Nice binlerle çeri yığan hanlar hani,
 26. Bu sözlerning her birisi manâ kânı
  Bu sözlerin her birisi mâna hazinesi
 27. Vefâsı yok bî-vefâdur dünyâ tanı
  Vefası yok, vefasızdır dünya, tanı;
 28. Gafil âdem körüp ibret almaz ermiş
  Gâfil insan görüp ibret almaz imiş.

 29. Bu dünyâda yügrik atka mingüvçiler
  Bu dünyada yörük ata biniciler,
 30. Harb künide mübârizlik kılğuvçılar
  Savaş gününde yiğitlik eyleyiciler,
 31. Elmas polâd kılıç kurnı çapkuvçılar
  Elmas-çelik kılıç kuşağını kuşanıcılar,
 32. Ecel kelse beg ü hannı koymaz ermiş
  Ecel gelse, beğ ve hanı koymaz imiş.

 33. Bu dünyâda tabibmen dep davâ kılğan
  Bu dünyada tabibim deyip iddia eyleyen,
 34. Davâları bâtıl erür sözü yalğan
  İddiaları yanlıştır, sözü yalan;
 35. Halâyıklar illetige dârû kılğan
  Ahalinin hastalığına derman eyleyen
 36. Ecel kelse dârûsını bilmez ermiş
  Ecel gelse, dermanını bilmez imiş.

 37. Bende neçe yaş yaşasa ölmegi bar
  Kul nice yaş yaşasa, ölmesi var;
 38. Körer közge bir kün tufrak tolmagı bar
  Görür göze bir gün toprak dolması var;
 39. Bu dünyâda sefer kılğan kelmegi bar
  Bu dünyada sefer kılanın gelmesi var;
 40. Ahiretge sefer kılğan kelmez ermiş
  Ahirete sefer kılan gelmez imiş.

 41. Triglikde din nevbetin yahşi urğıl
  Dirilikte din nevbetini iyi vur
 42. Ahiretning esbâbını munda kurğıl
  Ahiretin gereğini burada hazırla
 43. Kul Hâce Ahmed imân üzre tâyib bolğıl
  Kul Hoca Ahmed iman üzere tayyib ol
 44. İmân birle barğan kullar ölmez ermiş
  İman ile varan kullar ölmez imiş.