@𝕏
Türk Bitig

"Lailahe İllallah" degen kulnı ağzıdın

HİKMET-113

 1. "Lailahe İllallah" degen kulnı ağzıdın
  "La ilahe illallah" diyen kulun ağzından
 2. Bir yeşil kuş boluban uçar ermiş
  Bir yeşil kuş olarak uçar imiş
 3. Kanatları tokuğluk dür yakutdın
  Kanatları dokunmuş inci yakutdan
 4. Pervaz kılıb arşdın arşga uçar ermiş
  Kanatlanıp arştan arşa uçar imiş

 5. Ul kuşka kudret birle ming til bergey
  O kuşa kudret ile bin dil verince
 6. Barça tilde oşal kulnı Hakdın kulgay
  Bütün dillerde o kulu Hakk’dan isteyince
 7. Rabbaniğe çengelini urub yulğay
  Rabbani çengelini vurup yolunca
 8. Tüni küni yarlıka dep aytar ermiş
  Gece-gündüz âffeyle"deyip söyler imiş

 9. Eya dostlar oşal kuşnı ayanını
  Ey dostlar o kuşun gerçeğini
 10. Men aytayım siz tinglengiz beyanını
  Ben söyleyim siz dinleyin beyanını
 11. Köp nâdânlar bilmez ul kuş pâyânını
  Çok cahiller bilmez o kuşun değerini
 12. Kolung tutub behişt içre kirer ermiş
  Elini tutup cennet içine girer imiş

 13. Ul kuş aytur hergiz tınmay men bir zaman
  O kuş der asla dinmeden ben bir zaman
 14. Ta bermese Kadir menge darü'l-eman
  Ta vermese Kadir bana emniyet yurdu
 15. Heç kalmagay bu könglide zerre gümân
  Hiç kalmayınca bu gönülde zerre şüphe
 16. Andın songra karar tapıb konar ermiş
  Ondan sonra karar bulup konar imiş

 17. Roze tutub namaz okub tevbe kılğan
  Oruç tutup namaz kılıp tevbe eyleyen
 18. Seher turub Allah teyu kulluk kılğan
  Seherlerde kalkıp Allah diye kulluk eyleyen
 19. Meşayıhlar hidmetini tamam kılğan
  Şeyhlerin hizmetini tamam eyleyen
 20. Andağ kullar Hak didârın körer ermiş
  Öyle kullar Hakk cemalini görür imiş

 21. Bu Yesevi Miskin Ahmed hayran kalıb
  Bu Yesevi Miskin Ahmed hayran kalıp
 22. "La İlahe İllallah"nı tilge alıb
  "La İlahe illallah"ı dile alıp
 23. Hak zikrini canu dilge vâsıl kılıb
  Hakk zikrini can ve gönlüne vasıl eyleyip
 24. Uç kuşını lâmekânda körer ermiş
  Uç kuşu mekansızlıkta görür imiş