Allah yâdı nurın kimge atâ kılsa

HİKMET-114

 1. Allah yâdı nurın kimge atâ kılsa
  Allah yadı nurunu kime armağan eylese
 2. Nefs u heva menmenlikdin kalur ermiş
  Nefs, hevâ, ben-benlikten kalır imiş
 3. Bende eger zâkir bolub Allah dese
  Kul eğer zâkir olup Allah dese
 4. Tutmış köngül zengârını açar ermiş
  Tutmuş gönül pasını giderir imiş

 5. "Fezküruni ezkürkum" iştib nidâ
  "Fezküruni ezkürkum"işitip nida
 6. Zikrin aytıb emrin tutub müşahedâ
  Zikrini söyleyip emrini tutup müşahede
 7. Kirib gorga tartıb türlük mücahedâ
  Girip kabre çekip türlü mücahede
 8. Aşık canlar sır şarabın içer ermiş
  Aşık canlar sır şarabını içer imiş

 9. Aşıklarğa bolub Haknıng inâyeti
  Aşıklara olup Hakkın inayeti
 10. Bâtın içre açulur keşf u kerâmeti
  Bâtın içinde açılır keşif ve kerameti
 11. Dillerige saçıb her dem Hak rahmeti
  Dillerine saçıp her an Hakk rahmeti
 12. Fenâ bolub mâ'sivadın keçer ermiş
  Fani olup masivâdan geçer imiş

 13. "Keşfü'l esrâr" bolub bâtın közi açıb
  Sırları keşfeder olup bâtın gözünü açıp
 14. Hak âşıkı bu dünyanı taşlab kaçıb
  Hakk aşıkı bu dünyayı terkedip kaçıp
 15. Nefs u hevâ közin oyub resen kesib
  Nefs-heva gözünü oyup boynunu kesip
 16. Zail bolub şeytan andın kaçar ermiş
  Mahvolup şeytan ondan kaçar imiş

 17. Bildi emdi Kul Hace Ahmed ışkdın anglab
  Bildi şimdi Kul Hoca Ahmed aşkdan anlayıp
 18. Candın keçib uşbu yolğa köngül bağlab
  Candan geçip bu yola gönül bağlayıp
 19. Darığ ömrüm zayi ötti yatu yığlab
  Eyvah ömrüm zayi geçti diye ağlayıp
 20. Nedâmetning hevâsıdın uçar ermiş
  Pişmanlığın acısından uçar imiş