Her kişi körse cemaling dünya işin berbâd eter

HİKMET-116

 1. Her kişi körse cemaling dünya işin berbâd eter
  Her kişi görse cemalin dünya işini berbat eder
 2. Keçe kündüz tınabilmes Hüdâyını yâd eter
  Gece-gündüz dinebilmeden Allah’ını yad eder

 3. Kim anıng köyide bolsa Hak anıng könglidedür
  Kim O’nun yolunda olsa Hakk onun gönlündedir
 4. Her sarı barsa oşal yarı birle pervaz eter
  Her nereye gitse o yari ile kanatlanır

 5. Keşki men daim sening yadıng birle bolgay edim
  Keşke ben daima senin yadın ile olsaydım
 6. Bakışıng yüz ming meningdek bendeni azâd eter ;
  Bakışın yüzbin benim gibi kulunu azad eder

 7. Ma'rifet meydanı içre bu köngülni şâd etib
  Marifet meydanı içinde bu gönlünü şad edip
 8. Dünyasın terk eylegenler Hak birle sevda eter
  Dünyasını terk eyleyenler Hakk ile sevda eder

 9. Arif uldur bolsa aşık halkada cevlan etib
  Arif odur olsa aşık halkada yer alarak
 10. İsti'anetni tileb ol pirni kalkan eter
  Yardımını dileyip o mürşidi kalkan eder

 11. Huş acâib u garâib bu Hüda'nıng işleri
  Ne hoş, ilginç, gariptir Hakk'ın işleri
 12. Birisin göya kılıban birisin gungkâr eter
  Birisini konuşkan eyleyip birisini dili tutulmuş eder

 13. Körgil uşbu dünya üçün köb cefalar eyleseng
  Gör bu dünya için çok cefalar eylesen
 14. Ahiri heç uşbu dünya yer birle yeksan eter
  Sonu hiç; bu dünya yer ile yeksan eder

 15. Keçe kündüz arzu kılsang anıng didârını
  Gece-gündüz arzu eylesen O’nun cemalini
 16. Saf kılgıl bu köngülni bir küni derbâr eter
  Saf eyle bu gönlünü birgün maksada erdirir

 17. Ey Kul Ahmed sen yürüb gamgin köngülni avlagil
  Ey Kul Ahmed sen yürüyüp gamlı gönülü avla
 18. Ehl-i dil bolgan kişi gamgin köngülni şad eter
  Gönül ehli olan kişi gamlı gönülü şad eder.