@twitter-𝕏
Türk Bitig

Melâmetğe hamr içgen didâriğa battı ya

< Her kişi k... | Hâcet erme... >

HİKMET-117

 1. Melâmetğe hamr içgen didâriğa battı ya
  Melamet şarabından içen cemaline battı ya
 2. Pir kolıdın mey içgen envârığa battı ya
  Mürşid elinden mey içen nurlarına battı ya

 3. Akman birle karaman köb körüb edi devran
  Ak yüzlü ile kara yüzlü çok görmüştü devran
 4. Himmet kılıb atağa it suvretlik boldı ya
  Himmet eyleyip ataya köpek görünümlü oldu ya

 5. İbrahimğa şek kılğan ot yakıb gül açılğan
  İbrahim’den şüphe eden ateş yakınca gül açılan
 6. İnanmasang kelib bak körüb bilib aytdı ya
  İnanmazsan gelip bak görüp bilip dedi ya

 7. Şeytan yolığa kirgen Ahmed'ge taşlar atğan
  Şeytan yoluna giren; Ahmed'e taşlar atan
 8. Tahtes-sera tekinde demdâr bolub yatdı ya
  Toprağın altında tek başına yalnız olup yattı ya

 9. Evliyâğa yetgenler dünyasıdın ötgenler
  Evliyaya yetişenler dünyasından geçenler
 10. Ihlâslık kul halk içre muradıga yetdi ya
  İhlaslı kul halk içinde muradına yetti ya

 11. Kul Hace Ahmed özing bil günahıngnı hazır kıl
  Kul Hoca Ahmed özünü bil günahını hazır kıl
 12. Gaflet birle yatmağıl şeytan mendin kaçtı ya
  Gaflet ile yatma şeytan benden kaçtı ya...

< Her kişi k... | Hâcet erme... >