Hâcet ermes ışk derdiğe devâ sormak

HİKMET-118

 1. Hâcet ermes ışk derdiğe devâ sormak
  Gerekli değil aşk derdine deva sormak
 2. Veyran etib ketgen ermiş devâsı yok
  Viran edip gidenimiş devası yok
 3. Canıng kıynab yaşıng akıb huşıng ketib
  Canını incitip yaşın akıp aklın gidip
 4. Işk derdidin dostlar kattığ belası yok
  Aşk derdinden dostlar acı belası yok

 5. Her kim küyer canga alar ışknı otın
  Her kim yanar cana alır aşkın ateşini
 6. Canı küyse azâsıdın çıkar tütün
  Canı yansa uzuvlarından çıkar duman
 7. Bağrı anı sâd-paredür yoktur bütün
  Bağrı onun paramparçadır yoktur bütün
 8. Halkğa zâhir körünüb turgan yarası yok
  Halka zahiren görünüp duran yarası yok

 9. Candın keçmey tabmas her kim canâneni
  Candan geçmeyince bulmaz her kim canânını
 10. Körüb himmet kılmak kerek pervâneni
  Görüp himmet eylemek gerek pervâneyi
 11. Körüb bilib otka urdı öz canını
  Görüp bilip ateşe vurdu öz canını
 12. Sûd u ziyan birle hergiz pervâsı yok
  Kâr-zarar ile asla çekincesi yok .

 13. Ança yürdüng ança turdung ey bi-haber
  O kadar yürüdün o kadar durdun ey habersiz
 14. Nefs u şeytan işleridin kılğın hazer
  Nefis-şeytan işlerinden eyle endişe
 15. Bizdin burun tilim kervan kılgan sefer
  Bizden önce dilim kervan kılınca sefer
 16. Ayta ketgen bu dünyanıng vefası yok
  Söyleye gider bu dünyanın vefası yok

 17. Aytıb ötgen erenlerdin yolnı sorgıl
  Deyip geçen erenlerden yolu sorasın
 18. Seherlerde erte kobup çârzarb urgil
  Seherlerde erken kalkıp dört dövünesin
 19. "Hû" sohbetin kurğan yere özüng urgil
  "Hû" sohbetini kuran yere özünü vurasın
 20. Yolğa kirgen erenlerni hevası yok
  Yola giren erenlerin hevası yok

 21. Kul Hoca Ahmed aytdı dostlar işting munı
  Kul Hoca Ahmed söyledi dostlar işitin bunu
 22. Kaf tağı dek taşlar tegse çıkmas üni
  Kaf dağı gibi taşlar değse çıkmaz sesi
 23. Kimge aytıb kimge yığlay ışk derdini
  Kime söyleyip kime ağlayıp aşk derdini
 24. Vallah-billah ışk derdini devası yok
  Vallahi-billahi aşk derdinin devası yok...