Aşık kişiler keçeleri yatmasa behrak

HİKMET-121

 1. Aşık kişiler keçeleri yatmasa behrak
  Aşık kişiler geceleri yatmasa iyidir
 2. Her derd ü elem tegse figân etmese behrak
  Her derd ve elem gelse feryad etmese iyidir

 3. Başın yarıb kanğa boyab kılsa sitemler
  Başını yarıp kana boyayıp eylese sitemler
 4. Urdı meni deb zalime söz katmasa behrak
  Vurdu bana diye zalime söz katmasa iyidir

 5. Derviş boluban halk içide tespih ögürüb
  Derviş olarak halk içinde tesbih çevirip
 6. Sufi bolub alemğa özin satmasa behrak
  Sufi olarak aleme özünü satmasa iyidir

 7. Ötgen sufiler il közidin yürmeyin kaçtı
  Geçen sufiler halk gözünden yürümeyip kaçtı
 8. Hakknı tilegen halk içinde yürmese behrak
  Hakk'ı dileyen halk içinde yürümese iyidir

 9. Her yerde Hüda hazır ve nazır keldürürler
  Her yerde Allah hazır ve nazır eyletirler
 10. Bica oturub Hakknı belend etmese behrak
  Boş yere oturup Hakk'ı uzak etmese iyidir .

 11. Sufi boluban saf bol ey bende-i Allah
  Sufi olarak saf ol ey Allah'ın kulu
 12. Sufi bolub ul yalğan demi ötmese behrak
  Sufi olup o yalan demi geçmese iyidir

 13. Allah dese kılsa nihan bid'at-ı bisyar
  Allah dese eylese gizli sayısız bidatı
 14. Andağ sufiler roze namaz tutmasa behrak
  Öyle sufiler oruç, namaz kılmasa iyidir

 15. Her kimni öz yolıda eyley şeyda
  Her kimi öz yolunda eyleyince tutkun
 16. Divâne-i jülideni ayb etmese behrak
  Sevgilinin divanesini ayıp etmese iyidir

 17. Hakknı tanugan özgeni hergiz tanumaslar
  Hakk’ı tanıyanlar özgeleri asla tanımazlar
 18. Allah demegen bolsa anı ölgeni behrak
  Allah demeyen olsa onun ölmesi iyidir

 19. Sufi bolasen hayu heves kılmağıl asla
  Sufi olasın hay u heves eyleme asla
 20. İt nefsi üçün bendege kan tutmasa behrak
  Köpek nefsi için kullara kan tutmasa iyidir

 21. Rezzak deding berdi senge rızk u ferevan
  Rezzak dedin verdi sana rızık ve nasip
 22. Şeytan sözige bende kulak salmasa behrak
  Şeytan sözüne kul kulak asmasa iyidir

 23. Hakdın eşitib aydı munı Ahmedi Miskin
  Hakk'dan işitip söyledi bunu Miskin Ahmed
 24. Çın bendesini sinesidin ketmese behrak
  Gerçek bağlısının sinesinden gitmese iyidir...