Eyâ dostlar ışk gevvası bolmagunça

HİKMET-122

 1. Eyâ dostlar ışk gevvası bolmagunça
  Ey dostlar aşk dalgıçı olmayınca
 2. Vahdâniyet deryasığa kirse bolmaz
  Vahdaniyet deryasına girse olmaz
 3. Ol deryanı gevheridür Hak visâli
  O deryanın gevheridir Hakk visali
 4. Candın keçib kirmegünçe körse bolmaz
  Candan geçip girmeyince görse olmaz

 5. Himmet kurın can belige mehkem çalmay
  Himmet kemerini can beline sağlam sarmayınca
 6. Mâsivanı muhabbetin özdin salmay
  Masivanın muhabbetini özden salmayınca
 7. Köz yaşını niyâz eyleb râzın aytmay
  Gözyaşını niyaz eyleyip yakarışını söylemeden
 8. Esrâr yolın merdanlardın bilse bolmaz
  Sırlar yolunu merdlerden bilse olmaz

 9. "Yuhibbuhum" şarabını içmegünçe
  "Yuhibbuhum" şarabını içmeyince
 10. "Veyuhibbunehu" libasını kiymegünçe
  "Ve yuhibbunehu" libasını giymeyince
 11. Riyâzetni potasını boğmagunça
  Riyazetin boynunu boğmayınca
 12. Hak cemâlin muradınça körse bolmaz
  Hakk cemalini muradınca görse olmaz

 13. "Limâallah" makamıga barmagunça
  "Limâ Allah" makamına varmayınca
 14. "En temûtu" sarayığa kirmegünçe
  "En temûtu" sarayına girmeyince
 15. "Fenâfillah" deryasıga çommagunça
  "Fenâfillah" deryasına batmayınca
 16. "Bekâbillah" gevheridin alsa bolmaz
  "Bekâbillah" gevherinden alsa olmaz

 17. Şeriatı salâhini kiymegünçe
  Şeriatın kisvesini giymeyince
 18. Tarikatnı Burakığa minmegünçre
  Tarikatın Burak'ına binmeyince
 19. Cezb ü cünün alemige barmagunça
  Cezbe ve coşku alemine gitmeyince
 20. Hakikatnı meydanige kirse bolmaz
  Hakikatın meydanına girse olmaz

 21. Merdânlarnı muradıdur Hak didârı
  Mertlerin muradıdır Hakk’ın cemali
 22. Hak didârı kerek bolsa bol bidârî
  Hakkın cemali gerek olsa ol uykusuzlardan
 23. Kul Hace Ahmed seher vaktde kılgıl zârı
  Kul Hoca Ahmed seher vaktinde dök gözyaşı
 24. Bidâr bolmay Hak cemâlin körse bolma
  Uykusuz olmadan Hakk cemalin görse olmaz...