Dostlarığa açdım İzim gevherini

HİKMET-125

 1. Dostlarığa açdım İzim gevherini
  Dostlarına açtım Rabb'im cevherini
 2. Âsanlık birle ol gevherdin alsa bolmaz
  Kolaylık ile o cevherden alsa olmaz
 3. Cefa çekmey, mihnet tartmay hizmet kılmay
  Cefa çekmeden mihnet çekmeden hizmet kılmadan
 4. Uşbu pirni sarayığa kirse bolmaz
  Bu Pir'in sarayına girse olmaz

 5. Aşık kullar hülle kiyib Burak miner
  Aşık kullar kaftan giyip Burak biner
 6. Hur u kusur ongu sofu ferişteler
  Huri ve hizmetçiler sağ ve solu melekler
 7. Ul Burakğa bakıb anda hayran kalar
  O Burak'a bakıp orada hayran kalır
 8. Aşık bolmay ol Burak'ğa minib bolmaz
  Aşık olmadan o Burak’â binip olmaz

 9. Rahman İgem rahm kılıb kirgüz yolğa
  Rahman Melik'im rahmet eyleyip girdir yola
 10. Rahmetingdin müjde bergil asi kulğa
  Rahmetinden müjde ver asi kula
 11. Yoldın azgan kullarıngnı salgıl yolğa
  Yoldan şaşıran kullarını koy yola
 12. Kılavuzsız uşbu yolğa kirse bolmaz
  Kılavuzsuz bu yola girse olmaz .

 13. Muhabbetni deryasığa çomub batgıl
  Muhabbetin denizine gömülüp bat
 14. Aşıklarnı sohbetige özüng katgıl
  Aşıkların sohbetine özünü kat
 15. Muhabbetni bazarığa özüng satgıl
  Muhabbetin pazarına özünü sat
 16. Özüng satmay Hak rahmetin alsa bolmaz
  Özünü satmadan Hakk rahmetin alsa olmaz

 17. Erenlerni izin izleb yolğa kirseng
  Erenlerin izini arayıp yola girsen
 18. Keçgil fani dünyasıdın çın kul bolsang
  Geç fani dünyadan gerçek kul olsan
 19. Kılavuzsız uşbu yolğa kirer bolsang
  Kılavuzsuz bu yola girer olsan
 20. İzleb anı tabmağunça kirse bolmaz
  Arayıp onu bulmadıkça girse olmaz

 21. Muhabbetni deryasığa açgıl közni
  Muhabbetin deryasına aç gözünü
 22. Tevbe kılıb Hak yolığa algıl özni
  Tevbe eyleyip Hakk yoluna al özünü
 23. Muhabbetni deryasığa salgıl özni
  Muhabbetin deryasına sal özünü
 24. Tevbe kılmay bu sevdanı kılsa bolmaz
  Tevbe eylemeden bu sevdayı gütse olmaz

 25. Şeriatnıng meydanığa özin salmay
  Şeriatın meydanına özünü koymadan
 26. Tarikatnıng bostanıda cevlan kılmay
  Tarikatın bahçesinde dolaşmadan
 27. Hakikatnıng deryasıdın gevher almay
  Hakikatın deryasından cevher almadan
 28. Ma'rifet adabını bilse bolmaz
  Marifet adabını bilse olmaz

 29. Kul Hace Ahmed Hakk yolıda turğıl müdam
  Kul Hoca Ahmed Hakk yolunda dur daima
 30. Aşıklarga derman bergil ale'd-devam
  Aşıklara derman ver devamlı olarak
 31. Aşıklarnı arzusıdur darü's-selam
  Aşıkların arzusudur selam yurdu
 32. Aşık bolmay darü's-selam kirse bolmaz
  Aşık olmadan selam yurduna girse olmaz...