Essiz bu tarikatnıng tansuk aydı

HİKMET-131

 1. Essiz bu tarikatnıng tansuk aydı
  Eşsiz bu tarikatın sonu nerede
 2. Dostlarım aramızda ıdlanmaz ul
  Dostlarım aramızda dolaşmaz o
 3. Ger idi bolmas erdi âşıklarda
  Eğer gezseydi olmazdı aşıklarda
 4. Neçe yol kerkler omın kirlenmez ul
  Nice yol kirler yerini kirlenmez o

 5. Ol erning güli ul şeriatdur
  O erin gülü o şeriattır
 6. Mevası tatlık lokma-ı tarikatdur
  Meyvesi tatlı tarikat lokmasıdır
 7. Kim kulunıng kulı bolsa hakikatdur
  Kim kulunun kulu olsa hakikattır
 8. Kaf tağın tükel yutsa turlanmaz ul
  Kaf dağını toptanyutsa turlanmaz o

 9. Nişânın ayta ketti âşıkları
  Belirtisini söyleyerek gitti aşıkları
 10. İsteyu boldı anıng sâdıkları
  İsteyip oldu onun sadıkları
 11. Bolduk deb aytmadılar lâyıkları
  Olduk diye söylemediler layıkları
 12. Körgenin körgen yerde söylenmez ul
  Gördüğünü gördüğü yerde söylenmez o

 13. Söz taşta bolsa içde meze bolmaz
  Söz dışta olsa içte lezzet olmaz
 14. İçmi kuruk bolsa anda meze bolmaz
  İçi kuru olsa orada lezzet olmaz
 15. Neçeler arzu kılıb behre almaz
  Niceleri arzu eyleyip nasip almaz
 16. Da'vâga ma'na alıb yüzlenmez ul
  İddia ile anlamını arayıp bulunmaz o

 17. Kamuğ â'zâ suvretidin til keçmeğünçe
  Bütün organ derdinden dil geçmedikçe
 18. "Mûtû kable en temûtu" bolmağunça
  "Mûtû kable'en temûtu" olmadıkça
 19. Zâhiride baş közini yummağunça
  Zahirinde baş gözünü yummadıkça
 20. Bâtında iç közi körgenmez ul
  Batında kalb gözüyle görünmez o

 21. Emgeksizin yetmekligi ermes âsân
  Sabırsızın ulaşması değildir kolay
 22. Neçük çinger yetmegünçe humı humdan
  Nasıl acı meyve yutmayınca hamlarından
 23. Bolmağunça bu yol içre mungluğ hayrân
  Olmadıkça bu yol üzere dertli, şaşkın
 24. Kuruğ otun küymeğünçe gürlenmez ul
  Kuru odun yanmadıkça alevlenmez o

 25. Kul Hace Ahmed kattığlanıb küysin emdi
  Kul Hoca Ahmed sıkılarak yansın şimdi
 26. İçü taşıng hâm kalmasun pişsin emdi
  İç ve dışın ham kalmasın pişsin şimdi
 27. Dostlar menge sözni aytsın emdi
  Dostlar bana sözünü söylesin şimdi
 28. Yok erse mârifeting turlanmaz ul
  Yoksa marifetini ele vermez o...