@𝕏
Türk Bitig

Dem bu demdür özge demni dem deme

HİKMET-132

 1. Dem bu demdür özge demni dem deme
  Dem bu demdir başka demi dem deme
 2. Dünyadın biğam ötersen gam deme
  Dünyadan gamsız geçersin gam deme

 3. Küymese can u diling hem ustıhan
  Yanmasa can ve gönlün hem bedenin
 4. Köz yaşıng akkan birle sen nem deme
  Göz yaşının akması ile sen nem deme

 5. Hâh külse yığlasa aşık edi
  Kahkahayla gülse ağlasa aşık idi
 6. Çehre-i surhın körüb biğam deme
  Rahat yüzünü görüp gamsız deme

 7. Aslı nesling katre-i âb-ı meni
  Aslın-neslin erlik suyu damlası
 8. Hasnı körseng sen özüngdin kem deme
  Hası görsen sen özünden eksik deme

 9. Ademide zerre ma'na bolmasa
  Adem oğlunda zerre kadar mana olmasa
 10. Sen anı Adem körüb Adem deme
  Sen onu adam görüp adam deme

 11. Tuymasa sırr ma'nadın Adem emes
  Duymasa mana sırrından adam değildir
 12. Sen anı suvret körüb mehrem deme
  Sen onun suretini görüp mahrem deme

 13. Ger yürekde bolmasa yüz dağ-ı derd
  Eğer yürekte olmasa yüz derd yarası
 14. Zinhar kaçgıl anı hemdem deme
  Sakın, kaç onu hemdem deme

 15. Tekse bilgen âbdâr hançeri
  Değse bilen âbdâr hançeri
 16. Can berür cânâneğe merhem deme
  Can verir canan merhem deme

 17. Dostlar divane ermes her kişi
  Dostlar divane değildir her kişi
 18. Azze ve celldin keçmese adem deme
  "Azze ve celle"den geçmese adem deme

 19. Misli deryâ yüzide yürğen hası
  Derya üzerinde yürümüş hası
 20. Hay Hu degen birle mehkem deme
  "Hayy-Hu" demek ile derviş deme

 21. Ahmedâ tutkıl ğanimet her nefes
  Ey Ahmed ganimet bil her nefesi
 22. Yârsız ötgen bu demni dem deme
  Yarsız geçen bu demi dem deme...