Muhabbetni bostanıda hezar destan

HİKMET-134

 1. Muhabbetni bostanıda hezar destan
  Muhabbetin bahçesinde binlerle destan
 2. Bülbülleri sayrar anda efgan kılur
  Bülbülleri şakıyıp orada figan eyler
 3. Ma'rifetni meydanıda cevlan kılgan
  Marifetin meydanında dolaşan eyleyen
 4. Keçe kündüz közyaşını umman kılur
  Gece gündüz gözyaşını deniz eyler

 5. Ul bülbülni avazını eşitgenler
  O bülbülün feryadını işitenler
 6. Tekebbürni tağın kesib uşatganlar
  Kibirin dağını kesip benzetenler
 7. Bu dünyanı mezesini unutganlar
  Bu dünyanın lezzetini unutanlar
 8. Feryad urub yığlab közin giryan kılur
  Feryad edip ağlayıp gözünü giryan eyler

 9. Aşık kullar bu dünyanı közge ilmez
  Aşık kullar bu dünyayı göze iliştirmez
 10. Dünya ışkın zahid kullar tilge almaz
  Dünya aşkını zahid kullar dile almaz
 11. Keçe kündüz mest ü hayran özge kelmez
  Gece gündüz mest ve hayran kendine gelmez
 12. Didar tileb köksin teşib nâlân kılur
  Cemal dileyip göğsünü deşip ağlar eyler

 13. Vaderiğa keçti ömrüm toymay kaldım
  Vah ne yazık geçti ömrüm doymadan kaldım
 14. Rahilesiz yolga kirib harıb kaldım
  Rehbersiz yola girip yorulup kaldım
 15. Himmet kurın belge mehkem çalıb aldım
  Hikmet kemerin bele sağlam bağladım
 16. Özi süygen aşıkların sersan kılur
  Kendini seven aşıkları darmadağın eyler

 17. Eya aşık keçe kündüz tınmay yığla
  Ey aşık gece gündüz dinmeden ağla
 18. Küyüb pişib yürek bağrıng ezib dağla
  Yanıp pişip yürek bağrını ezip dağla
 19. Ecel yetse merdânevar beling bağla
  Ecel yetse merdcesine belini bağla
 20. Mundağ aşık barsa anda mihman kılur
  Böyle aşık varsa orada konuk eyler

 21. Şeyh Mansur özbaşını dârda kördi
  Şeyh Mansur öz başını darağacında gördü
 22. Pertev saldı Hak didârın anda kördi
  Nur gönderdi Hakk cemalini orada gördü
 23. Bihûd bolub özin bilmey efgan kıldı
  Şuursuz olup kendini bilmeden feryad eyledi
 24. Vaşuka deb özin bilmey cevlan kılur
  Vaşuka diye kendini bilmeden dolaşır

 25. Şeyh Şibli aşık bolub bilmey ötti
  Seyh Şibli aşık olup bilmeden geçti
 26. Şeyh Bayezid yetmiş yolı özin sattı
  Şeyh Bayezid yetmiş yol kendini sattı
 27. Bu dünyanı izzetlerin taşlab attı
  Bu dünyanın izzetlerini kaldırıp attı
 28. Ötken işge nedamet deb efgan kılur
  Geçen içe pişmanlık diye feryad eyler

 29. Andağ erler suhbetini tabgan kişi
  Eyle erlerin sohbetini bulan kişi
 30. Mest ü hayran bolub yürer yaz u kışı
  Elest ve hayran olup yürür yaz ve kışı
 31. Seherlerde çarzarb urmak anı işi
  Seherlerde dört döğünmek onun işi
 32. Zahir hande bâtınların pinhan kılur
  Zahir neşeli bâtınlarını gizli eyler

 33. Mundağ bolmay Hak vaslığa yetib bolmaz
  Böyle olmadan Hakk vuslatına ermek olmaz
 34. Resva bolmay sırdın manâ alıb bolmaz
  Rüsva olmadan sırdan mânâ almak olmaz
 35. Hû zikrini aytıb daim tildin koymaz
  Hû zikrini deyip daima dilden bırakmaz
 36. Vehmi birle dillerini lerzan kılur
  Hayali ile dillerini lerzan eyler

 37. Kul Hace Ahmed bu hikmetni kimge aytdıng
  Kul Hoca Ahmed bu hikmeti kime söyledin
 38. Arifmen deb halayıkga okub yaydıng
  Arifim diye ahaliye okuyup yaydın
 39. Te'sir kılmas alimlerge aytgan pendin
  Tesir eylemez alimlere söylediğin öğüdün
 40. Arif uldur ten mülkini veyran kılur
  Arif odur beden mülkünü viran eyler...