Tecellini makâmıdur aceb makâm

HİKMET-135

 1. Tecellini makâmıdur aceb makâm
  Tecellinin makamıdır garib makam;
 2. Ol makâmda âşık kullar cevlân kılur
  O makamda âşık kullar dolaşır
 3. Kay köngülge tecellisin pertev salsa
  Hangi gönüle tecellisinin nurunu gönderse
 4. Bi-hud bolup özin bilmey efğan kılur
  Şuursuz olup kendini bilmeden feryad eyler

 5. O makâmnı yollarını rehzeni bar
  O makamın yollarının rehzeni var
 6. Kılavuzsız yolğa kirse yoldın azar
  Kılavuzsuz yola girse, yoldan şaşar
 7. Vesvâs eylep şeytân-la’in dinin buzar
  Vesvese eyleyip lânetli şeytan dinini bozar
 8. Öz yolığa salıp anı hayrân kılur
  Kendi yoluna koyup onu şaşkın eyler

 9. Ol makâmnı bildürgeni rehber kerek
  O makamı bildiren rehber gerek;
 10. Tarikatnı pişeside safder kerek
  Tarikatın ön safında safder gerek;
 11. Uşbu yolnı zabt eylegen server kerek
  İşbu yolu zabteyleyen server gerek;
 12. Andağ mürşid uçmağ mülkin tayrân kılur
  Öyle mürşid cennet mülkünü hazır eyler.

 13. Ol makâmğa yetken âşık şarâb içer
  O makama eren âşık şarap içer;
 14. Hânumânın ber-bad berip cândın keçer
  Ev-barkını yağmaya verip candan geçer;
 15. Şevk kanatın Hazret taba tutup uçar
  Şevk kanadını Hazret’e doğru tutup uçar;
 16. Arş u kürsi levh ü kalem tayrân kılur
  Arş ve Kürsü, Levh ve Kalem tayran eyler.

 17. Didâr tilep terk eyleseng mâ-sivânı
  Cemal dileyip terk eylesen mâsivayı;
 18. Ölmez burun vücudıngnı eyle fâni
  Ölmeden önce vücudunu eyle fâni;
 19. "Ve enhârun min aselin musaffa"nı
  "Ve enhârun min aselin musaffa" yı;
 20. Uçmağını hâs kulığa ihsân kılur
  Cennetini hâs kuluna ihsan eyler.

 21. Ol makâmnı tevhid atlığ darahtı bar
  Ol makamın tevhid adlı ağacı var;
 22. Sâyeside âşık kullar Burâk-suvâr
  Gölgesinde âşık kullar Burak'a biner;
 23. Her bir şâhı ming yılçalık yolnı tutar
  Her bir dalı bin yıl kadarlık yolu tutar;
 24. Her kaysısı öz özige ünvân kılur
  Herhangisi kendi kendine ünvan eyler.

 25. Ol darahtnı mevasıdın tatkan kullar
  O ağacın meyvesinden tadan kullar,
 26. Dünyâsını âhiretge satkan kullar
  Dünyasını âhirete satan kullar,
 27. Gor içinde âsâyişde yatkan kullar
  Kabir içinde huzur içinde yatan kullar
 28. Seherlerde köz yaşını ummân kılur
  Seherlerde göz yaşını umman eyler.

 29. Himmet kurın Kul Hâce Ahmed belge bağla
  Himmet kuşağını Kul Hoa Ahmed bele bağla;
 30. Muhabbetni otu birle yürek dağla
  Muhabbetin ateşi ile yürek dağla;
 31. Yakang tutup tang atkunça tınmay yığla
  Yakanı tutup tan atana kadar dinmeden ağla;
 32. Şâyed senge rahm eyleben cânân kılur
  Meğer sana rahmet ederek canan eyler...