Uşbu sırnı bilmegen cahil kişi

HİKMET-136

 1. Uşbu sırnı bilmegen cahil kişi
  Bu sırrı bilmeyen cahil kişi
 2. Dervişlerni kadrini kaçan bilür
  Dervişlerin değerini ne zaman bilir?
 3. Til uçıda ümmetmen deb da'va kılur
  Dil ucuyla ümmetim diye iddia eder
 4. Mustafa'nıng kadrini kaçan bilür
  Mustafa'nın değerini ne zaman bilir?

 5. Tarikatnı lezetidin tatkan kişi
  Tarikatın lezzetinden tadan kişi
 6. Dünyasını din yolıda satkan kişi
  Dünyasını din yolunda satan kişi
 7. Keçe-kündüz közde yaşı akkan kişi
  Gece-gündüz gözde yaşı akan kişi
 8. Bu dünyanı kadrini kaçan bilür
  Bu dünyanın değerini ne zaman bilir?

 9. Keçe-kündüz taat kılsa oşal aşık
  Gece-gündüz ibadet eylese o aşık
 10. Bu dünyada günahın bolar farik
  Bu dünyada günahından olur uzak
 11. Dervişlerni gıybet kılgan ol münafık
  Dervişleri gıybet eden o münafık
 12. Ma'rifetni kadrini kaçan bilür
  Marifetin değerini ne zaman bilir?

 13. Dünya malın yığıb yolnı yitürgenler
  Dünya malını yığıb yolu yitirenler
 14. Essiz ömrin küfr içinde keçürgenler
  Kısa ömrünü küfr içinde geçirenler
 15. Kılavuzsız biyabanda yürügenler
  Kılavuzsuz kırlarda yürüyenler
 16. Muhabbetni kadrini kaçan bilür
  Muhabbetin değerini ne zaman bilir?

 17. Köp kişiler da'va kılur nefs közetib
  Çok kişiler iddia eder nefsini gözetip
 18. Yeb, içib, hayvan kebi tünler yatıb
  Yeyip-içip hayvan gibi geceleri yatıp
 19. Roze tutmas, zekat bermes hem uyatıb
  Oruç tutmaz, zekat vermez hem utanıp
 20. Hak Te'ala kadrini kaçan bilür
  Hakk Teala’nın değerini ne zaman bilir?

 21. "Külli muttaki alimen", deb aytdı Resul
  "Külli muttaki alimen" diye söyledi Rasul
 22. Ey Kul Ahmed, bul hadisni kılgıl kabul
  Ey Kul Ahmed bu hadisi eyle kabul
 23. Suyri halkı kabul kılmay boldı melul
  Suyri halkı kabul eylemeyip oldu melûl
 24. Cahil halkı pir kadrini kaçan bilür
  Cahil halkı pir değerini ne zaman bilir?..