Tevbe kılıp Hakk'a yanğan âşıklarğa

HİKMET-141

 1. Tevbe kılıp Hakk'a yanğan âşıklarğa
  Tevbe eyleyip Hakk'a yanan âşıklara
 2. Uçmağ içre tört arığda şerbeti bar
  Cennet içinde dört pınarda şerbeti var.
 3. Tevbe kılmay Hakka yanmağan gafillerge
  Tevbe kılmayıp Hakk'a yanmayan gâfillere
 4. Tar lahedde katığ azâb hasreti bar
  Dar kabirde sert azab hasreti var.

 5. Uçmağ mülkin uman kullar tevbe kılsun
  Cennet mülkünü uman kullar tevbe eylesin
 6. Tevbe kılıp hazretige yavuk bolsun
  Tevbe eyleyip Hazret'ine yakın olsun;
 7. Hûr u kusûr ğılman vildân hâdim bolsun
  Hûri kusûr, gılman, vildan hizmetçi olsun
 8. Elvân elvân kiyer teşrif hil'atı bar
  Rengarenk giyer şeref kaftanı var.

 9. Tevbe kılğan âşıklarğa nûrı erür
  Tevbe eyleyen âşıklara nuru erer
 10. Tüni küni sâim bolsa köngli yarur
  Gece gündüz oruçlu olsa, gönlü ışır
 11. Kaçan ölüp gorğa kirse gorı kengrür
  Ne zaman ölüp kabre girse, kabri genişler;
 12. Oğan İzim Rahim Rahmân rahmeti bar
  Kadir Rabb'im, Rahim, Rahman rahmeti var.

 13. Tevbesizler bu dünyadın keçmez bilür
  Tevbesizler bu dünyadan geçmez sanır
 14. Ölüp barsa gor azâbın körmez bilür
  Ölüp gitse, kabir azabını görmez sanır
 15. Kıyâmet kün tang arasât atmaz bilür
  Kıyamete gün Arasat'ın tanı atmaz sanır
 16. Heyhât heyhât nevha feryâd künleri bar
  Heyhat-heyhat, feryad-figan günleri var.

 17. Namaz roze tevbe üzre barğanlarğa
  Namaz, oruç, tevbe üzere varanlara,
 18. Hak yolığa kirip kadem koyğanlarğa
  Hakk yoluna girip adım atanlara
 19. Uşbu tevbe birle anda barğanlarğa
  Bu tevbe, ile oraya varanlara,
 20. Yarlikanmış kullar birle suhbeti bar
  Bağışlanmış kullar ile sohbeti var.

 21. Namaz birle rozeleri otın alar
  Namaz ile oruçları ateşini alır
 22. Alem halkı süynüp anı Hak'dın tiler
  Alem halkı sevinip onu Hakk’dan diler
 23. Kıyamet kün körüp anı alar tınglar
  Kıyamet günü görüp onu onlar dinler
 24. Ne kul ermiş bu saadet nusreti bar
  Ne kul imiş bu saadet, nusreti var.

 25. Ol arığlar kimge turur bilgil anı
  O pınarlar kimedir, bil onu
 26. Tevbe kılğan âşıklarğa içürür anı
  Tevbe kılan âşıklara içirir onu;
 27. Tevbesizler ol arığdın içmes ba veli
  Tevbesizler o pınardan içmez suyu;
 28. Anga içrür zehir zakküm şerbeti bar
  Ona içirir zehir-zakkum şerbeti var.

 29. Kıyametni bir küni ellik ming yılça bolur
  Kıyametin bir günü elli bin yıl kadar olur
 30. Bu dünyanı sanıça bil neçe bolur
  Bu dünyanın sayısı ile bil nice olur
 31. Kıyamet kün yetmiş ming yıl otta kalur
  Kıyamet günü yetmişbin yıl ateşte kalır
 32. Tevbe kılgan kullar küymez mühleti bar
  Tevbe eyleyen kullar yanmaz mühleti var

 33. Her kim Haknıng kulı bolsa Hakka yansun
  Her kim Hakk'ın kulu olsa, Hakk’a yansın
 34. Hakka yanmaz özin degen narı barsun
  Hakk'a yanmaz kendisi diyen ötye gitsin
 35. Kul Hâce Ahmed neçük munda orun tabsun
  Kul Hoca Ahmed nasıl burada makam bulsun;
 36. Keçe kündüz korka turur heybeti bar
  Gece gündüz korka durur, korkusu var...