Hikmet birle ol ademdin bar eyledi

HİKMET-142

 1. Hikmet birle ol ademdin bar eyledi
  Hikmet ile o yokluktan var eyledi;
 2. On sekkiz ming kamuğ âlem hayrân erür
  On sekiz bin cümle âlem hayrandır.
 3. Kâlu belâ degen kullar uluş aldı
  "Kalû belâ" diyen kullar pay aldı;
 4. Sükut etken kullar dini veyran erür
  Sükut eden kulların dini virandır.

 5. Hak te'âlâ imân âtâ kıldı bizge
  Hakk Teâlâ iman armağan eyledi bize;
 6. Ol Mustafa Hak resûlı idi bizge
  O Mustafa Hakk Rasûlu idi bize;
 7. Dürûd aytsang kuvvet berür dinimizge
  Salât-selâm söylesen, kuvvet verir dinimize;
 8. Yok erse men kılğanlarım yalğan erür
  Yok ise, benim yaptıklarım yalandır.

 9. Evvel "elestü bi-rabbiküm" dedi Hudâ
  Önce "elestü birabbikum?" dedi Hüda
 10. "Kâlü belâ' deban rûhlar kıldı sedâ
  "Kalû belâ" diyerek ruhlar eyledi seda;
 11. Yığlap keldik eşiğingge cümle gedâ
  Ağlayıp geldik eşiğine bütün kullar
 12. Lutf eyleseng yüz ming âsi handan erür
  Lutfeylesen, yüz bin âsi sevinçlidir.

 13. Tevbe kılsam keçer mukin Kâdir ilâh
  Tevbe eylesem, bağışlar mı Kadir İlâh;
 14. Yok erse netküm anda men rû-siyâh
  Yok ise ne yaparım orada, ben yüzü siyah;
 15. Tangla barsam elk ayağ barça güvâh
  Sabaha varsam, el ve ayak bütün tanık;
 16. Hak kaşıda barça işler âsân erür
  Hakk önünde bütün işler kolaydır.

 17. Yığlamay mu ötti ömrüm eya şâhım
  Ağlamayım mı, geçti ömrüm, ey sultanım;
 18. Kabsab keldi karanğuluk çıkkıl mâhım
  Kabsab geldi karanlık, çık ayım
 19. Sendin özge yok penâhım tekyegahım
  Senden başka yok kurtarıcım, sığınağım;
 20. Keçe kündüz tilegenim imân erür
  Gece gündüz dilediğim imandır.

 21. Ümmet üçün Resûl dâim kayğu yedi
  Ümmet için Rasûl daima kaygı çekti
 22. Tilep ümmet günâhını Hakdın aldı
  Dileyip ümmet günahını Hakk’tan aldı;
 23. Keçe kündüz kâim turdı Tengrim bildi
  Gece gündüz namazda durdu, Tanrı’m bildi;
 24. Tilde ümmetmen der dilde yalğan erür
  Dilde ümmetim der, gönülde yalandır.

 25. Ümmet bolsang Mustafâ'ğa peyrev bolğıl
  Ümmet olsan, Mustafa'ya bağlı ol
 26. Aytğanların cân u dilde sen hem kılğıl
  Dediklerini can ve gönülde sen de eyle
 27. Keçe kâim kündüzleri sâim bolğıl
  Gece namazda, gündüzleri oruçlu ol
 28. Çın ümmetni rengi misl-i saman erür
  Gerçek ümmetin rengi tıpkı samandır.

 29. Sünnetlerin mehkem tutup ümmet bolğıl
  Sünnetlerini sıkı tutup ümmet ol
 30. Keçe kündüz dürüd aytıp ülfet bolğıl
  Gece gündüz salat-selâm söyleyip yakın ol
 31. Nefsni tefip mihnet yetse râhat bolğıl
  Nefsi tepip mihnet yetse, rahat ol
 32. Andağ âşık ikki közi giryân erür
  Öyle âşık iki gözü giryandır.

 33. Kul Hâce Ahmed nefsdin müdâm suvâ bolğıl
  Kul Hoca Ahmed, nefsten daima ayrı ol
 34. Küyüp pişib derdi birle eda bolğıl
  Kavrulup pişip derdi ile tamam ol
 35. Keçe kündüz tınmay yığlap gedâ bolğıl
  Gece gündüz dinmeden ağlayıp kul ol
 36. Derdin tartsang Hâce senden rızâ erür
  Derdini çeksen, Tanrı senden râzıdır...