@𝕏
Türk Bitig

Behişt duzah talaşur talaşmakda beyân bar

HİKMET-143

 1. Behişt duzah talaşur talaşmakda beyân bar
  Cennet cehennem çekişir, çekişmekte beyan var;
 2. Duzah aytur: "Men artuk mende Fir’avn Hâmân bar"
  Cehennem der: "Ben üstün, bende Firavn, Hâmân var"

 3. Behişt aytur: "Ne dersen sözni bilmey aytursan
  Cennet der: "Ne dersin, sözü bilmez söylersin;
 4. Sende Fir'avn bolsa mende Yusuf Ken'ân bar"
  Sende Firavn olsa, bende Yûsuf Kenân var."

 5. Duzah aytur: "Men artuk bahil kullar mende bar
  Cehennem der: "Ben üstün, cimri kullar bende var
 6. Bahillerning boynıda otluğ zencir-kişen bar"
  Cimrilerin boynunda ateşli zincir-kelepçe var."

 7. Behişt aytur: "Men artuk peygamberler mende bar
  Cennet der: "Ben üstün, peygamberler bende var;
 8. Peygamberler aldıda kevser u hûr u ğılmân bar"
  Peygamberler önünde Kevser, hûri-gılman var."

 9. Duzah aytur: "Men artuk tersa, cuhûd mende bar
  Cehennem der: " Ben üstün, tersa, cuhûd bende var
 10. Cuhûd, tersâ aldıda türlüg azâb-suzân bar"
  Cühud tersa önünde türlü azap-inleme var."

 11. Behişt aytur: "Men artuk mü'min kullar mende bar
  Cennet der: "Ben üstün, mü'min kullar bende var;
 12. Mü'minlerni aldıda türlüg ni'met-elvan bar"
  Müminlerin önünde türlü nimet-elvan var."

 13. Duzah aytur: "Men artuk zâlim kullar mende bar
  Cehennem der: " Ben üstün, zâlim kullar bende var
 14. Zâlimlerge berürge zehr ü zakkûm çendân bar"
  Zâlimlere vermeğe zehir, zakkum çokça var."

 15. Behişt aytur: "Men artuk âlim kullar mende bar
  Cennet der: "Ben üstün, âlim kullar bende var
 16. Alimlerni könglide âyet hadis Kur'an bar"
  Alimlerin gönlünde âyet, hadis, Kur'an var."

 17. Duzah aytur: "Men artuk münâfıklar mende bar
  Cehennem der "Ben üstün, münafıklar bende var
 18. Münâfıklar boynıda otdın işkel-kişen bar"
  Münafıklar boynunda ateşten tasma-kelepçe var. "

 19. Behişt aytur: "Men artuk zâkir kullar mende bar
  Cennet der: "Ben üstün, zâkir kullar bende var
 20. Zâkirlerni könglide zikr ü fikr-i Sübhân bar"
  Zâkirlerin gönlünde Sübhan'ın zikri ve fikri var."

 21. Duzah aytur: "Men artuk binamazlar mende bar
  Cehennem der "Ben üstün, namazsızlar bende var
 22. Bi-namâzlar boynıda yılan birle çıyan bar"
  Namazsızlar boynunda yılan ile çıyan var."

 23. Behişt aytur "Men artuk didâr körmek mende bar
  Cennet derki: "Ben üstün, cemal görmek bende var
 24. Didârın körsetürge Rahim atlığ Rahmân bar"
  Cemalini göstermeğe Rahim adlı Rahman var.

 25. Duzah anda tek turdı behişt özrini aydı
  Cehennem orada tek durdu, cennet özürünü söyledi,
 26. Kul Hâce Ahmed ne bildi bildürgüvçi Yezdân bar
  Kul Hoca Ahmed ne bildi, bildirici Yezdan var...