Bişek biling bu dünyâ barça halkdın öter a

HİKMET-144

 1. Bişek biling bu dünyâ barça halkdın öter a
  Şüphesiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ha;
 2. İnanmağıl mâlıngga bir kün koldın keter a
  İnanma malına, bir gün elden gider ha.

 3. Ata-ana-karındaş kayan ketti fikir kıl
  Ata, ana, kardeşler nereye gitti, fikir eyle
 4. Tört ayağlığ çûbın at bir kün senge yeter a
  Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ha.

 5. Dünyâ üçün ğam yeme Hakk'dın özgeni deme
  Dünya için gam yeme, Hakk'tan başkasını deme,
 6. Kişi mâlını yeme sırât üzre tutar a
  Kişi malını yeme, Sırat üzerinde tutar ha.

 7. Ehl ü ayâl karındaş heç kim bolmaydır yoldaş
  Çoluk-çocuk, kardeş hiç kimse olmuyor yolda ş,
 8. Merdâne bol ğarib baş ömring yel dek öter a
  Yiğit ol garip baş, ömrün yel gibi geçer ha.

 9. Kul Hâce Ahmed tâat kıl ömring bilmem neçe yıl
  Kul Hoca Ahmed ibadet eyle, ömrün bilmem kaç yıl,
 10. Aslıng bilseng âb u gil yene gilge keter a
  Aslını bilsen su ve toprak, yine toprağa gider ha...