@twitter-𝕏
Türk Bitig

Kayu mahlûk Halık'ıga mûti' bolsa

< Işk sırrın... | Muhabbetni... >

HİKMET-87

 1. Kayu mahlûk Halık'ıga mûti' bolsa
  Hangi mahlûk Yaradan'ına itaatkâr olsa
 2. Alem halkı oşal kulnı süyer dostlar
  Alem halkı o kulu sever dostlar
 3. Yâdın aytıb bağrı pişib içi küyse
  Zikrini deyip bağrı pişip içi yansa
 4. Dem urganda sansız uçkun uçar dostlar
  Dem vurduğunda sayısız uçkun uçar dostlar

 5. Tili köngli sarı birle zâkir bolub
  Dili, gönlü sırrı ile zikreder olup
 6. Üçyüz altmış tamırları kanğa tolub
  Üç yüz altmış damarları kana dolup
 7. Yazu kışın bülbüldeyin vâle bolub
  Yaz kış bülbül gibi feryad ederek
 8. Sayra kılıb şahdın şahga konar dostlar
  Öterek daldan dala konar dostlar

 9. Bu köngülni bostanıdur aceb bostan
  Bu gönülün bahçesidir garip bahçe
 10. İçinde sayraşurlar hezar destan
  İçinde ötüşürler binlerce destan
 11. Körinür her şahı üzre türlük elvan
  Görünür her dal üzerinde türlü renkler
 12. Ni'metlerni bişgenini körer dostlar
  Nimetlerin olgunlaştığını görür dostlar

 13. Zâhir ni'met şükrini gafil bilmez
  Açıktaki nimetlerin şükrünü gafil bilmez
 14. Bâtındagın kıyas birle körse bolmaz
  Gizlenmiş olanları kıyas ile görse olmaz
 15. Zâhir közi gaflet birle bakıb körmez
  Zâhir gözü gaflet ile bakıp görmez
 16. Bâtın közi açılsa ul körer dostlar
  Bâtın gözü açılsa o görür dostlar

 17. Bâtın közi açılsa cümle perde
  Bâtın gözü açılsa bütün perdeler
 18. Açılur keter kalmas hicab sırda
  Açılır gider, kalmaz örtü sırda
 19. Cannıng közi hayran bolur oşal yerde
  Canın gözü hayran olur işte o yerde
 20. Bakıb iman nuru birle körer dostlar
  Bakarak iman nuru ile görür dostlar

 21. Kul Hace Ahmed Yesevi'ning uşbu sözi
  Kul Hoca Ahmed Yesevi’nin iş bu sözü
 22. Aceb ermes bakıb körse sırdın közi
  Acaib değildir bakıp görse sırdan gözü
 23. Fenâlık makamında özning özi
  "Yokluk" makamında özün özü
 24. Fenâlık içre bakıb körer dostlar
  "Yokluk" içeri bakıp görür dostlar

< Işk sırrın... | Muhabbetni... >